Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi

Jakie są potrzeby wasilkowskich seniorów? Na te pytanie próbuje odpowiedzieć Fundacja Soclab w ramach projektu dofinansowanego przez województwo podlaskie. Projektu tworzonego z inicjatywy oraz we współpracy z Radą Seniorów Gminy Wasilków.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I - przygotowanie oraz wydruk informatora.

"Wasilkowski Informator Seniora" to broszura z najważniejszymi informacjami dla wasilkowskich seniorów. Znajdą w nim nie tylko opis grup społecznych działających na terenie gminy, ale również opis co można robić w wolnym czasie, gdzie się udać po pomoc, bądź w jaki sposób reagować na niebezpieczne sytuacje. W folderze znajdą również bazę teleadresową gminy Wasilków.

"Mamy nadzieję, że taki kompleksowy zbiór informacji w dużej mierze ułatwi codzienne funkcjonowanie. Przewidywany wydruk i rozpoczęcie dystrybucji do końca 2023 roku" - czytamy na stronie wasilkowskiego magistratu.

Etap II - przeprowadzenie badania mającego na celu zbadanie potrzeb seniorów zamieszkujących gminę Wasilków

"Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkujących gminę Wasilków ma na celu zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki poprawnie przeprowadzonemu badaniu i wnioskom końcowym będziemy w stanie lepiej dopasować działania skierowane do Państwa grupy wiekowej, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości Państwa życia" - napisano.

Aby zadanie zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką, podpisana została umowa z Fundacja SocLab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych", która przeprowadzi w/w badanie. W jaki sposób wygląda taka analiza? Oprócz interpretacji danych zastanych, zostaną przeprowadzone anonimowe badania społeczne wśród wasilkowskich seniorów:

- W postaci zanonimizowanych ankiet - dla tych, którzy biegle obsługują się komputerem w wersji elektronicznej, natomiast dla pozostałych umożliwione będzie wypełnienie ankiety w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta i Gminy Wasilków, a także u Sołtysów wsi;

- W postaci badań fokusowych, czyli rozmów i konsultacji przeprowadzonych w formie wywiadu zorganizowanego przez Fundację Soclab z wybraną grupą seniorów z gminy Wasilków;

- W postaci badania konsultacyjno-obserwacyjnego - podczas Wasilkowskiego Dnia Seniora przedstawiciele Fundacji "Soclab" z chęcią z Państwem porozmawiają i pomogą wypełnić ankietę w wersji papierowej.

Diagnoza potrzeb seniorów po przeprowadzeniu wszystkich badań i zebraniu danych, będzie zwieńczona opracowaniem wraz z wnioskami, wykonanym przez zespół badawczy. Dokument będzie stanowił podstawę do dalszych działań na rzecz seniorów z gminy Wasilków.

Więcej informacji na stronie internetowej Wasilkowa.

Zobacz również