Wasilków. Wóz strażacki w prezencie

Taki prezent nawet pod największą choinką się nie zmieści. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach (gm. Wasilków) ma nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kosztował ponad milion złotych.

[fot. OSP w Dąbrówkach]

[fot. OSP w Dąbrówkach]

Najwięcej, bo prawie 600 tys. zł dołożyła gmina Wasilków. Prawie 400 tys. zł dotacji przyznało MSWiA, 40 tys. powiat białostocki. - Od początku tej kadencji dbamy, by OSP z terenu powiatu miały dodatkowe środki na doposażenie. Nie musimy, bo nie mamy takiego obowiązku, ale chcemy pomagać druhom - zaznacza starosta Jan Bolesław Perkowski. Dorzucili się też sami strażacy - zebrali na nowy wóz 35 900 zł.

Nowy wóz jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego 430 l, autopompę o wydajności 3000 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarkę oraz sprzęt niezbędny podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Strażakom-ochotnikom przybywa sprzętu. W 2022 roku dofinansowanie chociażby z powiatu białostockiego trafiło do 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku, a łączna wartość pomocy to 308 tys. zł.

Najwyższe, bo wynoszące 40 tys. zł, dotacje Rada Powiatu Białostockiego przyznawała na zakup pojazdów. To m.in. 40 tys. zł i 20 tys. zł dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku. W kończącym się roku nowe wozy ratowniczo-gaśnicze zakupiono równie do OSP Lewickie, OSP Dąbrówki i OSP Tykocin. 

Druh Jan Gradkowski (członek Zarządu Powiatu Białostockiego) podkreśla, że strażacy jako formacja cieszą się ogromnym 96- procentowym zaufaniem w  społeczeństwie. – Byłoby ono większe, ale nie umiemy się chwalić, jesteśmy od pracy – dodaje z  przekąsem Gradkowski.

[na podst. mat. pras. powiatu białostockiego]

Zobacz również