Bezpłatne warsztaty dla seniorów z Wasilkowa

"Komunikacja - wyzwania dla seniorów we współczesnym świecie" - to nazwa bezpłatnych warsztatów dla osób starszych, które odbędą się w Białymstoku, a na które zaprasza Miasto i Gmina Wasilków.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności porozumiewania się seniorów między sobą, otoczeniem oraz aktywizowanie seniorów do dzielenia się doświadczeniami i dalszego uczenia się. Uczestnikom zapewnione zostaną: materiały warsztatowe/dydaktyczne, a także zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Wydarzenie poprowadzi trener Bożena Bednarek. Warsztaty odbędą się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8.

Terminy to:

- 12.12.2023 r. (wtorek) - w godzinach 10:00-13:00;

- 13.12.2023 r. (środa) - w godzinach 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: natalia.jakimowicz@rops-bialystok.pl. Więcej informacji na Facebooku.

Zobacz również