Wasilków świętował rocznicę nadania praw miejskich

Wasilków świętował rocznicę nadania praw miejskich. Miasto ma już 457 lat. Jest to jedno z najstarszych miast na Podlasiu, o bogatej historii sięgającej dziejów Jagiellonów. 8 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie odbyła się uroczysta gala wieńcząca obchody.

[fot. Miasto i Gmina Wasilków]

[fot. Miasto i Gmina Wasilków]

Uroczystość rozpoczęła inscenizacja aktu nadania praw miejskich oraz herbu Wasilkowa, z udziałem dostojnie prezentującej się husarii. Były też popisy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły. Galę uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Adama Wolańskiego. Publiczność niezwykle entuzjastycznie nagradzała gromkimi brawami występy Mażoretek Stars pod kierunkiem pani Marii Gierasimiuk.

W uroczystości udział wziął miedzy innymi poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Frankowski, który złożył życzenia mieszkańcom i wręczył pamiątkowy grawerton na ręce burmistrza Wasilkowa Adriana Łuczkiewicza. Piękne życzenia złożyła też Pani Katarzyna Ancipiuk - dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Burmistrz przywitał również delegację z partnerskiej gminy Czerwonak i przekazał głos przewodniczącemu Rady Gminy – Panu Wojciechowi Skrzekutowi.

Burmistrz przywitał serdecznie posłankę na Sejm RP Pani Barbarę Okułę, zastępcę burmistrza Zabłudowa Wiesława Dąbrowskiego, zastępcę burmistrza Tykocina Roberta Sidorskiego, zastępcę wójta Juchnowca Kościelnego Panią Mirosławę Jaroszuk, Pana Antoniego Pełkowskiego wieloletniego burmistrza Wasilkowa i byłego starostę białostockiego, a także przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Jarosława Kałmuckiego. Na gali byli też obecni przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, sołtysi z gminy Wasilków, radni Rady Miejskiej w Wasilkowie, Towarzystwa przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy Wasilków, a także jednostek gminnych, Rady Seniorów, Rady Przedsiębiorczości i oczywiście licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Podczas uroczystości burmistrz Adrian Łuckiewicz wraz z zastępcą Dominiką Jocz – Lenkiewicz, wręczył Nagrody Artystyczne osobom, które poprzez swoją twórczość w sposób szczególny przysłużyły się do wzbogacenia artystycznego i kulturalnego oblicza Wasilkowa. Otrzymali je: Amanda Kruk – Gawędzka (turniej tańca towarzyskiego „Good Step”), Eugenia Górko i Piotr Czarniecki (Zespół Ludowy „Malwianki”), Monika Szymulewska (Zespół Ludowy „Wasilkowianie”) i Jan Ciecierski (Zespół Ludowy „Dąbrówka”).

Zostały również przyznane Nagrody Sportowe – 30 nagród w 15 różnych dyscyplinach sportowych w kategorii „Najlepszy Młody Sportowiec” i dwie nagrody w kategorii „Najlepszy Trener”. Te ostatnie otrzymali wieloletni i zasłużeni trenerzy: Izabela Nowicka (UKS SET) oraz Mirosław Jurowczyk (Kyokushin Team Wasilków).

To jeszcze nie koniec atrakcji. Uczestnicy gali obejrzeli piękne filmy o wspaniałych mieszkańcach z serii „Żadne miasto, żadna gmina nie ma tego, co ma Wasilków”.

- Rozwijamy gminę każdego dnia, a na jej rzecz pracują setki ludzi - mówił burmistrz. - Budujemy, realizujemy niezliczone projekty, tworzymy kolejne inwestycje. Z końcem grudnia minęło 5 lat tej kadencji i te lata pracy zaowocowały „Perłą Samorządu” – tytułem najlepszej gminy miejsko-wiejskiej w kraju. Możemy być dumni z Wasilkowa i z tego, że jesteśmy jego mieszkańcami. Miasta o pięknej, długiej historii. Miasta ze swoją tożsamością. Miasta i gminy, które mają najwspanialszych mieszkańców na świecie.

- Inwestujemy w rozwój nie tylko przestrzeni publicznej, ale wspieramy przede wszystkim właśnie naszych mieszkańców – wszystko, co robimy, jest z myślą o naszej społeczności. Stąd liczne programy społeczne, nowe inwestycje, ale także takie programy jak stypendia i nagrody Burmistrza. Wczoraj wręczyłem stypendia ponad czterdziestu zdolnym uczniom, dziś nagrodzimy wybitnych artystów – animatorów kultury  i sportowców. Dziękuję za Waszą pracę i Wasze talenty, które ubogacają całą naszą społeczność i napawają nas dumą!” - powiedział Adrian Łuckiewicz.

 

Galeria

Zobacz również