W Żółtkach droga jak nowa

Żółtki w gminie Choroszcz poczują wreszcie, co znaczy mieć we wsi nową drogę. Nowy trakt, po gruntownym remoncie jest już otwarty. Do tej pory droga była zaniedbana i sprawiała wiele trudności mieszkańcom.

Uroczyste przecięcie wstęgi też było /fot. Marek Sokół/

Uroczyste przecięcie wstęgi też było /fot. Marek Sokół/

- Bez współpracy gminy Choroszcz z Wojewodą Podlaskim ale także bez współpracy samorządu z mieszkańcami ta droga nie zostałyby tak sprawnie zrealizowane. W innych okolicznościach zmuszeni bylibyśmy tworzyć ją etapami, fragmentami, a tak udało się ją zbudować w całości, bez niepotrzebnych komplikacji - mówił Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy, 29 listopada podczas otwarcia nowej drogi.

Z raportu drogowców wynika, że remont drogi wykonano na odcinku o długości 1,34 km. Odtworzono trasę i wyznaczono punkt wysokościowy w terenie, usunięto drzewa i krzewy. Poprzednią nawierzchnie rozebrano. Nowa droga ma teraz odpowiednie odwodnienie, za sprawą regulacji studzienek kanalizacji deszczowej. Wraz z budową drogi w Żółtkach, przeprowadzono również roboty sanitarne polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, a także wodociągowej, o łącznej długości 135 m.

Droga w Żółtkach powstawała od kwietnia do września 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln z. Została sfinansowana w ramach wieloletniego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Gmina Choroszcz sfinansowała inwestycję w 50%.

A mieszkańcy z okazji otwarcia nowej drogi poczęstowali uczestników uroczystości tortem specjalnie na tę okoliczność upieczonym przez Bożenę Talipską, mieszkankę Żółtek. 

Galeria

Zobacz również