W szkole więcej ćwiczeń fizycznych, mniej religii - proponuje Lewica

Na Dzień Dziecka poseł Lewicy Paweł Krutul proponuje dzieciom i młodzieży dodatkowe godziny lekcji wychowania fizycznego zamiast lekcji religii. Podczas konferencji prasowych w Białymstoku i Suwałkach poseł przypomina ten poselski projekt czekający w Sejmie na rozpatrzenie.

Konferencja prasowa posła Pawła Krutula

Konferencja prasowa posła Pawła Krutula

Grupa posłów Lewicy projekt złożyła do Sejmu w maju tego roku. Przewiduje on od 1 września 2021 r. zwiększenie wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV?VIII szkół podstawowych do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 4 godzin lekcyjnych. Według projektu zwiększenie godzin lekcji wf-u nie wpłynie na większą liczbę godzin spędzonych w szkołach, ponieważ projekt zakłada zamienienie jednej godziny religii w tygodniu na godzinę wychowania fizycznego. Jak mówił poseł Krutul, dzięki temu samorządy czy państwo nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. 

Poseł Paweł Krutul potrzebę zwiększenia liczby godzin wychowania fizycznego uzasadnia tym, że w czasie pandemii znaczna część młodych osób rzadziej wychodziła z domu. Miało to negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną i fizyczną. Skutki pandemii w tym zakresie jeszcze nie zostały w pełni zbadane, ale powrót do stanu zdrowia i samopoczucia sprzed pandemii będzie trudny i długotrwały, a w wielu przypadkach niemożliwy. 

- Szczególnie po zakończeniu nauki w trybie zdalnym należy umożliwić młodzieży spędzanie czasu na świeżym powietrzu i wykonywanie ćwiczeń fizycznych - w tym gier zespołowych, które wspomagają nie tylko rozwój psychofizyczny, ale również pogłębiają integrację wewnątrz grupy rówieśniczej - mówił Paweł Krutul.

Jeszcze w maju do projektu Lewicy odniósł się wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski "obecnie nie planuje się obligatoryjnego zwiększenia liczby godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego po powrocie dzieci i młodzieży do szkół" - mówił Piontkowski. Wiceminister przypomniał, że "przepisy prawa oświatowego umożliwiają okresowe lub roczne zwiększenie w danym roku szkolnym - przez organ prowadzący szkołę - liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego, maksymalnie o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). Podmiotem właściwym do wnioskowania o zwiększenie liczby godzin np. wychowania fizycznego w szkole jest dyrektor szkoły". 

Zobacz również