W Mścichach (gm. Radziłów) otwarto Dom Pomocy Społecznej

W czwartek (27.08) oficjalne oddano do użytku Dom Pomocy Społecznej w Mścichach w gminie Radziłów. Całodobową opiekę znajdzie tu szesnaście osób potrzebujących wsparcia.

Źródło: UMWP (Mateusz Duchnowski)

Źródło: UMWP (Mateusz Duchnowski)

Dom Pomocy Społecznej w Mścichach powstał w budynku po dawnej szkole podstawowej. Na potrzeby placówki obiekt rozbudowano, wyposażono w niezbędną infrastrukturę i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak podkreślał wójt gminy Radziłów Krzysztof Milewski, pomysł utworzenia DPS-u w Mścichach zrodził się zaraz po tym kiedy objął tę funkcję. 

- Tak się złożyło, że akurat w okresie zimowym kilka osób w naszej gminie wróciło ze szpitala po okresie leczenia i pojawił się problem, jak świadczyć usługi. Najgorzej jest, gdy są to osoby samotne lub nie mają odpowiednich warunków - wyjaśniał Krzysztof Milewski. - Zapoznaliśmy się z sytuacją i to nas skłoniło, by tu właśnie taka placówkę otworzyć.

Inwestycja była możliwa m.in. dzięki funduszom unijnym i dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

- Dzięki wysiłkowi samorządów, wsparciu ze środków centralnych i pomocy innych podmiotów, ale przede wszystkim dzięki gminie Radziłów powstał piękny obiekt przeznaczony do opieki i pomocy osobom starszym i schorowanym. Cieszy to tym bardziej, że zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki jest bardzo duże - podkreślał Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. - Myślę, że Dom Pomocy Społecznej, który dziś oddajemy, będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

Jak informował kierownik placówki Roman Janiszewski, w Domu Pomocy Społecznej całodobową znajdzie opiekę szesnaście osób - 14 w podeszłym wieku i dwie niepełnosprawne fizycznie. Pensjonariusze mogą liczyć na bardzo dobre warunki. W budynku, oprócz przestronnych i jasnych pokoi, niezbędnym zapleczem socjalnym znajduje się salka ze sprzętem do rehabilitacji.

DPS w Mścichach będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy i powiatu. Może przyjmować pensjonariuszy także z całego kraju, pierwsi pojawią się we wrześniu.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 wyniosło blisko 340 tys. zł. Gmina otrzymała też środki z PFRON ? 205 tys. zł i 600 tys. z budżetu państwa.

Źródło: Wrota Podlasia

fot. Mateusz Duchnowski 

Galeria

Zobacz również