W Biebrzy powstanie świetlica wiejska

Mieszkańcy czekali na tę inwestycję od lat. We wsi Biebrza powstanie świetlica. To możliwe dzięki półmilionowej dotacji z budżetu województwa podlaskiego przyznanej w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

W Biebrzy powstanie świetlica wiejska [fot. wrotapodlasia.pl]

W Biebrzy powstanie świetlica wiejska [fot. wrotapodlasia.pl]

- Należy zapełniać pewnego rodzaju lukę w miejscowościach, oddalonych od dużych miast mających szeroką ofertę kulturalną. Taki cel ma funkcjonowanie świetlic wiejskich. Ich budowa, czy modernizacje to też element zrównoważonego rozwoju regionu, który wdrażamy - mówił Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Biebrza jest jedną z największych miejscowości w gminie Rajgród. Do tej pory nie było tam miejsca, gdzie młodzież czy inni mieszkańcy mogliby się spotkać. Na nową świetlicę czekali od kilku lat.

- Potrzebowaliśmy bardzo tych pieniędzy, żeby młodzież, dzieci, ale też Koło Gospodyń Wiejskich mieli gdzie się spotykać. To doskonała inwestycja i bardzo dobrze wydane pieniądze. Dziękuję zarządowi województwa za takie wsparcie - dodał Ireneusz Gliniecki, burmistrz Rajgrodu.

Koszt całej inicjatywy to blisko milion zł. Połowa kwoty to pieniądze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, a druga połowa zostanie przeznaczona z funduszy gminy.

Gmina Rajgród to jeden z 28 podlaskich samorządów, które otrzymały dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z tegorocznej 20-milionowej puli. Fundusz to autorska inicjatywa samorządu województwa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r. - skorzystało z niego wówczas 40 samorządów, realizując inwestycje o różnym charakterze, m.in.: remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również