W Białymstoku powstanie Klub Senior+

Klub Senior+ powstanie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Realizacja zadania będzie dofinansowana 200 tys. zł ze środków wojewody podlaskiego w ramach programu Senior+ na lata 2021-2025.

/foto. Bia24/

/foto. Bia24/

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała, że w tym roku powstanie 113 domów i klubów seniora z programu Senior+. Teraz takich miejsc w Polsce jest około tysiąca. W tegorocznym budżecie państwa jest 80 mld zł na wsparcie programów społecznych, z czego 36 mld zł wspierać seniorów.

Według rządowej definicji - "działalność Klubu Senior+ polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych". Mówiąc prościej, Kluby Senior+ to miejsca spotkań osób już nieaktywnych zawodowo, które nie wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a chcą pozostać aktywne i w atrakcyjny sposób spędzić swój wolny czas. 

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku jest realizowane dzięki dotacji ze środków wojewody podlaskiego w ramach wieloletniego programu na lata 2021-2025. Całkowity koszt tego zadania publicznego to ok. 356 tys. zł (kwota dofinansowania - 200 tys. zł plus środki własne samorządu Białegostoku). W ramach zapewnienia funkcjonowania działających już klubów seniora, rząd pokrywa do 50 proc. kosztów ich funkcjonowania ale nie więcej niż 200 zł na osobę miesięcznie.

Dotacja pozwoli na przystosowanie pomieszczeń w budynku MOPR przy ul. Białej 13/33 do odpowiednich warunków określonych w programie Senior+. Budynek znajduje się w centrum miasta z bardzo dobrym dojazdem z każdego osiedla Białegostoku. Na potrzeby seniorów będą zaadaptowane pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny, salę ogólnodostępną oraz salę do zajęć ruchowych. Dodatkowo będzie stworzony ogród z nasadzonymi drzewami i krzewami, co stworzy miejsce odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. 

Zobacz również