W BCO ruszają nowe programy profilaktyczne. Lekarze zbadają 5 tysięcy osób, wyedukują 10 tysięcy

Profilaktyka nowotworów szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego - na to stawia Białostockie Centrum Onkologii. W ramach pięciu nowych projektów z zakresu profilaktyki nowotworów z porad będzie mogło skorzystać ponad 10 tysięcy osób, a ponad 5 tys. pacjentów otrzyma bezpłatne badania. Projekty będą realizowane do marca 2023.

Źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Źródło: Białostockie Centrum Onkologii

W realizacji nowych projektów BCO będzie współpracować z Łomżyńskim Centrum Medycznym, Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach oraz kilkudziesięcioma placówkami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z woj. podlaskiego.

- To przez tzw. POZ-y pacjenci będą do nas docierać - mówi Anna Skrzeczyńska, kierowniczka Sekcji ds. Funduszy Europejskich w BCO. - Skupimy się głównie na mieszkańcach małych miejscowości. Chcemy dotrzeć w głąb woj. podlaskiego, objąć tzw. białe plamy.

- Nasz szpital stale się rozwija, także pod względem oferowanych pacjentom badań profilaktycznych, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł - podkreśla Magdalena Joanna Borkowska, dyrektorka BCO. - W ramach dotychczasowych działań w ramach projektów unijnych wykonaliśmy ponad 2,5 tys. kolonoskopii i mammografii, z czego 40% kobiet zgłosiło się na profilaktyczną mammografię po raz pierwszy. Edukacja od pierwszego poziomu lekarza rodzinnego, po specjalistów i skoordynowanie tej opieki - to jest zadanie i misja, której podjęła się nasza placówka.

Źródło: BCO

Źródło: BCO

Realizujemy projekty regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz sięgamy po programy krajowe dedykowane naszemu społeczeństwu. Zapraszamy do współpracy POZ-ty, bo to właśnie one będą pozyskiwały pacjentów i one będą przeprowadzały pierwszą wizytę kwalifikacyjną do danego programu. Wszystkie badania będą wykonywane w BCO - zaznacza Anna Skrzeczyńska, kierownik sekcji ds. funduszy europejskich BCO.

Teraz rusza pięć nowych projektów profilaktycznych. Nowych - ale jednocześnie kontynuujących to, co wcześniej działo się w BCO.

Pierwszy projekt dotyczy profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim. Jest realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie z Łomżyńskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem. Zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 kobiet w wieku 25-59 lat, z których 545 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego.

Wartość projektu - 1 447 127, 64PLN w tym wartość dofinansowania 1 374 606, 24 PLN

- Niestety, kobiety nie zgłaszają się na badania ginekologiczne czy cytologiczne w stopniu zadowalającym. Świadomość społeczeństwa jest wciąż bardzo niska. W Polsce w skali roku na raka szyjki macicy umrze ok. 1700 kobiet, natomiast zachoruje ok. 3 tys. Dlatego w ramach projektu lekarze POZ, którzy zostaną przez nas uprzednio przeszkoleni, będą uświadamiać pacjentki i kierować na badania do naszego ośrodka - mówi dr n. med. Rafał Kisielewski z oddziału onkologii ginekologicznej BCO.

Źródło: BCO

Źródło: BCO

Kolejny projekt dotyczy mammografii. Zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 1500 kobiet w wieku 50-69 lat oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 500 kobiet.

- Samobadanie piersi to pierwszy etap w profilaktyce raka piersi. Badania wykazały, że kobiety, które badają się regularnie, wykrywają zmiany 3 razy mniejsze niż kobiety, które badają się nieregularnie lub wcale - podkreśla dr Tomasz Łobacz z zakładu diagnostyki obrazowej BCO.

Źródło: BCO

Źródło: BCO

Lekarze w ramach kolejnego działania będą tłumaczyć, dlaczego warto wykonywać kolonoskopię. Ma to zapobiec zachorowalności na raka jelita grubego. Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2000 osób w wieku 50-65 lat, ewentualnie osób młodszych między 40- 49 lat u których krewnego I stopnia wykryto raka jelita grubego, oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 1000 osób.

- Z ponad 1000 osób, które zgłosiły się na profilaktyczną kolonoskopię, u prawie 30% stwierdziliśmy zmiany przednowotworowe łagodne. U czterech pacjentów wykryliśmy zmiany nowotworowe, które zostały wyleczone. Edukacja społeczeństwa sprawia, że pacjenci są bardziej świadomi i chętniej zgłaszają się na badania - zaznaczyła dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik pracowni endoskopii BCO.

Źródło: BCO

Działania BCO będą też dotyczyły profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej. Ich celem jest zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych - od kilkunastu lat, znajdują się na piątym miejscu listy najczęściej występujących chorób onkologicznych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.

Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2880 osób w wieku 15-64 lata, lub starszych pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo oraz wykonanie badań przesiewowych przy pomocy dermatoskopu bądź wideodermatoskopu wraz z konsultacją lekarza specjalisty (dermatologa bądź onkologa) dla 1920 osób.

Ostatnim projektem jest program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim. Ma on poprawić wykrywalność raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego.

Źródło: BCO

- Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. W Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie u ok. 700. Jest to nowotwór, który daje największy odsetek zgonów, ponieważ diagnozowany jest w zbyt późnym okresie choroby - mówi dr hab. n. med. Ewa Sierko, z zakładu radioterapii BCO. - Nasz projekt oferuje wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej, co daje możliwość zdiagnozowania i wykrycia małych guzków w płucu. Program dedykowany jest populacji palącej w wieku 55-74 lata, która pali przynajmniej 20 paczkolat, tj. 20 lat po 1 paczce papierosów dziennie lub 10 lat po 2 paczki. To także ukłon w stronę osób, które rzuciły palenie nie dalej niż 15 lat temu.

Zobacz również