W Śniadecji przebudują i unowocześnią laboratoria. Szpital dostanie na to 1,3 mln zł

To pieniądze, które przyznał zarząd województwa. Pozwolą na dostosowanie laboratoriów do nowych wymogów. Dzięki temu szpital uzyska akredytację, która będzie dowodem na wysoką jakość badań, wykonywanych w szpitalu

fot. Karol Zalewski/BIA24.pl

fot. Karol Zalewski/BIA24.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku otrzyma 1,3 mln zł dotacji z budżetu województwa na utworzenie pracowni diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej oraz dostosowanie ich do nowych norm. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 29 kwietnia.

Dotacja z budżetu pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku nr 7 przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 26 w Białymstoku. Zostanie tam utworzona pracownia histopatologiczna i cytologiczna. Laboratoria zostaną dostosowane do nowych standardów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i europejskimi.

Jest to szczególnie istotne teraz, ponieważ Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie akredytacji dla zakładów patomorfologicznych. Polskie Centrum Akredytacji będzie sprawdzać, czy takie placówki spełniają standardy.

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego przeznaczy dotację na dostosowanie laboratoriów do nowych wymogów. Dzięki temu uzyska akredytację, która będzie dowodem na wysoką jakość badań, wykonywanych w szpitalu - stwierdza Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Akredytacja pozwoli również na pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań. Inwestycja ma być gotowa do końca grudnia 2021 roku.

- Przebudowa laboratoriów i związane z tym prace oraz zadania będą polegały na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. W ramach tego przewidziane jest: opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń, istniejącego budynku nr 7 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w formie "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 26 w Białymstoku - opowiada Rafał Tomaszczuk, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. -

Zobacz również