VIDEO. Z Czarnkiem przez Politechniczną Via Carpatię

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wraz z przedstawicielami Politechniki Białostockiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej spotkali się w Białymstoku. Opowiedzieli o dotychczasowych efektach projektu pt. "Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest projektem realizowanym przez Politechniki: Białostocką, Lubelską i Rzeszowską. Ma na celu zacieśnienie współpracy między uczelniami, podnoszenie jakości nauki, a przy tym zwiększenie konkurencyjności szkół wyższych na wschodzie kraju. Minister edukacji i nauki wspiera finansowo tę inicjatywę.

- Białystok, Lublin, Rzeszów. Co łączy te miasta? To są stolice Polski wschodniej, stolice rozwijające się bardzo prężnie. Są to również miasta, w których działają również trzy znakomite politechniki i są to trzy miasta, które za chwilę będą połączone znakomitą drogą - Via Carpatia. Są to też miasta, w których rektorzy tych uczelni wykazują się, po pierwsze, bardzo dużą kreatywnością, po drugie, bardzo dużą przedsiębiorczością, a po trzecie, czymś czego nam brakuje na co dzień - wspaniałą współpracą - komentował Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Szef MEiN mówił o tym, że ministerstwo nadal będzie wspierało finansowo wspólny projekt politechnik. Gratulował rektorom, naukowcom i pracownikom oraz studentom. Jak podaje Politechnika Białostocka, zagwarantował sieci 3 mln zł na kształcenie, 3,5 mln zł na naukę i 3,5 mln zł na komercjalizację badań naukowych rocznie.

- Politechniczna Sieć Via Carpatia działa od kilku miesięcy, ale ma już za sobą szereg działań. Wspomnę o tych, które zrealizowaliśmy w obszarze kształcenia. W ramach działania pod hasłem "Z techników na politechnikę" zorganizowaliśmy aż 270 godzin zajęć dla uczniów techników, w których łącznie wzięło udział 2400 osób z całej Polski wschodniej. To były zajęcia praktyczne na terenie uczelni, a także wykłady i ciekawe zajęcia na terenie techników. W ramach działania "Wyrównać szanse" zrealizowaliśmy 4150 dodatkowych godzin dydaktycznych z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty kierunkowe przeznaczonych dla nowo-przyjętych studentów na wszystkie trzy uczelnie, a przedmioty te miały ułatwić studiowanie na kierunkach technicznych, no i oczywiście pomóc uzyskać wykształcenie inżynierskie - zaznaczyła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Cały zapis konferencji znajduje się poniżej.

Zobacz również