VIDEO. Wschodnie zainteresowania Muzeum Pamięci Sybiru

Najnowszy numer Biuletynu Historii Pogranicza poświęcony zmianom zachodzącym w Białorusi w ostatnich 30 latach oraz zapowiedź nowych kierunków kształcenia w ramach Studiów Wschodnich na Uniwersytecie w Białymstoku. Te dwa tematy poruszano podczas spotkania prasowego w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

- W 21., specjalnym numerze Biuletynu Historii Pogranicza, ukazującym się w języku polskim i angielskim, znajdują się studia dotyczące procesów zachodzących na Białorusi w ostatnich trzydziestu latach. Są one związane z najnowszą i najsilniejszą, jak do tej pory, falą buntu społecznego, który wybuchł po kolejnych wyborach prezydenckich z 2020 r., ponownie "wygranych" przez Aleksandra Łukaszenkę - mówi prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

- W numerze znajdują się artykuły wybitnych badaczy najnowszych dziejów Republiki Białoruś z ośrodków naukowych z całego kraju - mówi prof. Wojciech Śleszyński, który jest jednym z autorów zamieszczonych tam studiów. Wśród autorów wymienia: prof. dr. hab. Zdzisława Juliana Winnickiego (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr. hab. Olega Łatyszonka (Uniwersytet w Białymstoku), dr. hab. Arkadiusza Czwołka (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Ryszarda Radzika (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. dr. hab. Eugeniusza Mironowicza (Uniwersytet w Białymstoku), dr Jana Jerzego Milewskiego (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku).

Biuletyn powstał przeszło dwadzieścia lat temu jako pismo poświęcone dziejom historycznego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od początku stanowił forum, na którym prezentowane były najnowsze badania z tego zakresu

Studia wschodnie na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzone są od kilku lat. Te interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Są one bezpośrednią odpowiedzią na światową tendencję do tworzenia i rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies), które z powodzeniem realizowane są przez najważniejsze ośrodki akademickie na świecie. Unikatowość tego kierunku polega na tym, że oferuje on bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz ich międzynarodowego otoczenia.

Studia wschodnie umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym i kulturalnym z partnerami na rynkach wschodnich. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów będzie umiejętność posługiwania się językami obcymi (w tym jednym wschodnioeuropejskim) oraz - fakultatywnie - możliwość poznania podstaw języka chińskiego (mandaryńskiego). Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.

Zachęcamy do obejrzenia naszego zapisu video tego spotkania... 

Zobacz również