VIDEO. Uroczystości szkolne z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

W Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku odbyły się dziś miejskie uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozstrzygnięto także konkurs historyczno - literacki. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta i ZST w Białymstoku.

W uroczystościach udział wziął Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku, Kurator Oświaty, a także dyrektorzy niemal wszystkich białostockich placówek oświaty oraz reprezentacje uczniowskie z całego miasta. Po oficjalnych przemówieniach obchody uświetnił występ Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO w Białymstoku. Zaprezentowały się także dzieci z Chóru Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Chóru Szkoły Podstawowej nr 47 - oba z Białegostoku.

Jednak zgromadzona publiczność, a zwłaszcza ta najmłodsza, z niecierpliwością czekała na rozstrzygniecie konkursu historyczno-literackiego "Przecież tylko Polsce służę - życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935)".

Jeden z chórów dziecięcych tuż przed wyjściem na scenę

Jeden z chórów dziecięcych tuż przed wyjściem na scenę

- Skierowany był on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białegostoku. Jego celem było poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego z najwybitniejszych Polaków - marszałka Józefa Piłsudskiego oraz rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczestników konkursu, propagowanie postaw patriotycznych, zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności - powiedziała Renata Frankowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem konkursowym prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej, pracy plastycznej (wykonane techniką dowolną) oraz w formie pracy literackiej, napisane w dowolnej formie (np. opowiadanie, esej, wiersz).

- Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Ze szkół białostockich wszystkich poziomów edukacyjnych wpłynęły aż 124 prace, w tym: siedem filmów, 38 prezentacji multimedialnych, 69 prac plastycznych oraz dziesięć prac literackich - powiedziała Agata Forfa, nauczyciel języka polskiego, Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku.

Przez cały czas trwania uroczystości można było podziwiać prezentacje: rynsztunku, uzbrojenia, mundurów rozstawione w różnych miejscach na terenie szkoły. Z kolei musztrę wojskową wykonywali przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Historycznych Korona.

Ekspozycja

Ekspozycja

Uroczystości miejskie, z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, trwają trzy dni. Rozpoczęły się w środę (8 listopada) grą miejską pt.: "Z Marszałkiem po Białymstoku". W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dziś apel i występy uczniów, które odbyły się w ZST, przy ul. Stołecznej 21. Jutro główne uroczystości - jak co roku - odbędą się przy pomniku Józefa Piłsudskiego. 

Zobacz również