VIDEO. Unijne miliony do gmin

18 umów z gminami z całego województwa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania to w sumie 13,7 mln zł. A dzisiejsze umowy wspierają programy skierowane na przygotowanie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub na zorganizowanie klubu seniora, na zieloną energię lub rewitalizację zabytkowych placów, budynków, czy boisk.

- Przekazujemy te pieniądze samorządom, ale tak naprawdę to oddajemy w ręce mieszkańców prawo decydowania o tym, jak powinny rozwijać się miejsca, w których mieszkają i pracują - powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

- Przekazujemy w państwa ręce dobre unijne pieniądze. W wasze ręce też oddajemy fragment odpowiedzialności za realizacje programów i szybkie ich rozliczenie - dodał wicemarszałek Maciej Żywno.

Gmina Mały Płock. Projekt: "Klub Seniora"

Dzięki dotacji powstanie w Małym Płocku klub seniora, skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych. Będą tam prowadzone zajęcia z psychologiem, prawnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, plastyczne (robótki ręczne) i teatralno-muzyczne. Wartość projektu - 105,3 tys. zł, dofinansowanie - 100 tys. zł 

Miasto Suwałki. Trzy projekty

"Dzisiaj Mali, jutro Duzi"

Projekt jest skierowany do 56 uczniów i 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, wspierające kreatywność. Z kolei nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wartość projektu - 843,7 tys. zł, dofinansowanie - 799,3 tys. zł.

"Nie jestem inny"

Wsparcie otrzyma 69 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Dzieci wezmą udział w zajęciach specjalistycznych, wspierających kreatywność, zajęciach dla uczniów zdolnych. Wartość projektu - 565,6 tys. zł, dofinansowanie - 534,9 tys. zł.

"Przez innowacje do wiedzy"

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Dla 304 uczniów zostaną poprowadzone zajęcia, m.in. wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, matematyczno-przyrodnicze, wspomagania rozwoju i terapii. A 45 nauczycieli będzie mogło rozwinąć swoje kompetencje. Wartość projektu - 1,9 mln zł, dofinansowanie - 1,8 mln zł.

Miasto Białystok. Dwa projekty:

"Chcę, byś mnie zrozumiał"

Pomoc zostanie skierowana do uczniów i kadry Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, komputery i specjalistyczny sprzęt do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii. Wartość projektu - 881,8 tys. zł, dofinansowanie - 837,5 tys. zł.

"Kompleksowe kwalifikacje"

Celem jest zdobycie umiejętności, kompetencji oraz wiedzy praktycznej przez 170 uczniów oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 17 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość projektu - 1,7 mln zł, dofinansowanie - 1,6 mln zł.

Gmina Mielnik. Dwa projekty:

"Zielona energia w Gminie Mielnik"

W ramach projektu zostanie zbudowana instalacja fotowoltaiczna 10 kW w oczyszczalni ścieków w Mielniku. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu. Wartość projektu - 79,9 tys. zł, dofinansowanie - 42,2 tys. zł.

"System wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik"

Zostaną zbudowane m.in. dwie instalacje fotowoltaiczne: jedna o mocy 10 kW na ogrodzeniu orlika sportowego w Mielniku, druga (25 kW) na dachu budynku Zespołu Szkół w Mielniku. Wartość projektu - 265,6 tys. zł, dofinansowanie - 150 tys. zł.

Gmina Narewka. Projekt: "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka"

W ramach projektu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Narewka, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wartość projektu ogółem - 517,8 tys. zł, dofinansowanie - 282 tys. zł.

Gmina Nowogród. Projekt: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród"

Projekt polega na montażu w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Nowogród odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną. Wartość projektu - 1,6 mln zł, dofinansowanie - 971 tys. zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie. Projekt: "Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan oraz punktów obsługi rowerzystów"

We wsiach: Brok, Gołasze-Górki, Jabłoń-Uszyńskie, Osipy-Kolonia, Stara Ruś, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny zostaną wybudowane place zabaw, altany oraz punkty obsługi rowerzystów. Wartość projektu - 449 tys. zł, dofinansowanie - 368 tys. zł.

Miasto Brańsk. Projekt: "Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec"

Na terenie łączącej dawny rynek z rzeką Nurzec zostanie rozebrany fragment nawierzchni z płyt ażurowych i ułożony na nowo. Poza tym, będą wykonane chodniki, plac rekreacyjny, ławki, kosze na śmieci oraz elementy zieleni. Wartość projektu - 347,9 tys. zł, dofinansowanie - 293 tys. zł.

Gmina Gródek. Dwa projekty:

"Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"

Gmina Gródek wyremontuje budynek byłej szkoły w Wiejkach i urządzi tam świetlicę wiejską. Wartość projektu - 412,8 tys. zł, dofinansowanie: 367,4 tys. zł.

"Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"

Kolejna świetlica wiejska powstanie w budynku po Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosiółkach. Wartość projektu - 290 tys. zł, dofinansowanie - 258 tys. zł.

Gmina Wasilków. Projekt: "Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie"

Gmina Wasilków przebuduje boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie. Wartość projektu - 1,2 mln zł, dofinasowanie - 670 tys. zł.

Gmina Knyszyn. Projekt: "Rewitalizacja rynku w Knyszynie"

Gmina Knyszyn odnowi zabytkowy rynek w centrum miejscowości. Utwardzi alejki kostką kamienną, wybuduje chodniki, oświetlenie, obelisk z płytą pamiątkową, ławki, fontanny. Wartość projektu - 1 mln zł, dofinansowanie - 606 tys. zł.

Gmina Michałowo. Projekt: "Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki"

Gmina Michałowo odnowi zabytkowe centrum Jałówki. Wartość projektu - 723,8 tys. zł, dofinansowanie - 499 tys. zł. 

ADB Spółka z o. o. Projekt: "Budowa zakładu i wdrożenie produkcji systemu modułowych belek ażurowych do konstrukcji szkieletowych przy zastosowaniu energooszczędnych technologii wytwarzania"

Dzięki dotacji firma zbuduje zakład produkcyjny, kupi park maszynowy i uruchomi produkcję modułowych systemów. Wartość projektu - 6 mln zł, dofinansowanie - 3,5 mln zł. 

Źródło: Wrota Podlasia 

Więcej szczegółów w naszej relacji wideo. Zapraszamy do oglądania i komentowania... 

Zobacz również