VIDEO. Szkolenia, warsztaty i nowy sprzęt. Śniadecja rozpoczęła współpracę ze Szpitalem w Taurogach

Czy szpitale w Polsce i na Litwie tak samo radzą sobie z pandemią? Gdzie jest łatwiej, gdzie ludzie chętnie się szczepią, kto ma jakie sposoby, by opieka zdrowotna w trudnych czasach była jak najlepsza? Specjaliści ze szpitala wojewódzkiego w Białymstoku wymienią się doświadczeniami z lekarzami z litewskich Taurogów. A w ramach wspólnie realizowanego projektu obie jednostki dostaną pieniądze na nowy sprzęt.

W sumie dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Lietuva-Polska na realizację projektu "Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii" wyniesie 2,5 mln zł. Ta suma wystarczy, by i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, i w Szpitalu w Taurogach stanął nowy sprzęt. - To nowoczesny aparat do ultrasonografii i ramię C, czyli przenośny aparat rentgenowski, który możemy używać do wielu różnych zabiegów - mówi dr Sławomir Gołaszewski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

To sprzęt, który ma pomoc przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu osób starszych na Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych. - My zakupimy sprzet potrzebny do wykrywania chorób wirusowych oraz endoskop - mówi z kolei Liutauras Indriuška, dyrektor szpitala w Taurogach.

Jak mówią przedstawiciele obu szpitali, udzielanie pomocy medycznej jest bardzo utrudnione w dobie pandemii.

- To, co nas teraz najbardziej boli, to jest procent zaszczepionych pacjentów, ale i pracowników. Bardzo trudno jest przekonać do szczepień nawet kadrę medyczną. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak jest, ale w Śniadecji zaszczepionych pracowników jest tylko około 60 proc. - przyznaje dr Sławomir Gołaszewski. - Boimy się więc, co będzie, jeśli będziemy mieli czwartą falę. W ubiegłym roku, w październiku-listopadzie, mieliśmy taką sytuację, że po trzy czwarte personelu z oddziałów nie było w pracy z powodu choroby. I wiem, jak było ciężko wtedy utrzymać stałą pracę oddziału, utrzymać ciągłość leczenia - tłumaczy, dlaczego tak ważne jest, by zaszczepiło się około 80 proc. społeczeństwa.

Lekarze z partnerskich Szpitali podniosą swoje kompetencje podczas 4 szkoleń w Białymstoku i Taurogach. Zaplanowano także 2 warsztaty z wymianą doświadczeń między instytucjami partnerów projektu. Przedstawiciele partnerskich szpitali utworzą także Grupę Roboczą COVID-19, która będzie pracować nad przygotowaniem procedur sanitarno-organizacyjnych dla bezpiecznego funkcjonowania szpitala w warunkach pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów wrażliwych (osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi). Przygotowany zbiór procedur w wersji LT i PL zostanie opublikowany na stronach internetowych beneficjentów, przesłany do placówek medycznych i organizacji pozarządowych.

Zobacz również