VIDEO. Samorząd przygotowany do Akcji ZIMA

Przygotowania do Akcji ZIMA 2018/2019 rozpoczęły się już w październiku. Dziś (5.12) wojewoda podlaski oraz przedstawiciele służb poinformowali o podejmowanych działaniach.

W wojewódzką Akcję ZIMA 2018/2019 włączają się Centrum Zarządzania Kryzysowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Inspekcja Transportu Drogowego oraz podlaskie służby mundurowe: policja i straż pożarna.

Konferencja prasowa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, dotycząca Akcji ZIMA 2018/2019 fot. Bia24

Konferencja prasowa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, dotycząca Akcji ZIMA 2018/2019 fot. Bia24

WIELE DZIAŁAŃ, WSPÓLNY CEL

By zima nie stanowiła zagrożenia dla mieszkańców województwa, niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach. Dlatego wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zwrócił się także do prezydentów i starostów z woj. podlaskiego o przysłanie informacji o zapasach opału. Z przekazanych danych wynika, że zapasy opału wystarczą na okres około 5 miesięcy. Z kolei pismo do marszałka województwa zawierało prośbę o całodobowe udostępnianie poczekalni w budynkach dworcowych PKP i PKS.

Urząd Wojewódzki zaktualizował wykaz noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych i potrzebujących. Wykaz został przekazany do wszystkich służb i straży na terenie województwa. Na stanowiskach wszystkich służb dyżurnych można uzyskać informację o tych obiektach. Na terenie całego regionu jest 35 ośrodków wsparcia (jadłodajni, łaźni, punktów wydawania odzieży i żywności). Na terenie Białegostoku takich ośrodków jest 10.

31 października Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło całodobową infolinię. Pod nr tel. 800 444 989 zainteresowane osoby mogą uzyskać informację o miejscach udzielania pomocy potrzebującym, a także o formach świadczonej pomocy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podczas ataku zimy ma do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów: m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe. W skali kraju to blisko 2,5 tysiąca maszyn, mających pomóc w utrzymaniu dobrych warunków na drogach w wojewódzkich w pięciu standardach.

Wszystkie służby wspólnie apelują do mieszkańców Podlaskiego o rozwagę i ostrożność. Należy pamiętać o obowiązku usuwania śniegu i sopli z dachów, przeglądach kominów i innych instalacji grzewczych oraz wentylacjach. Oprócz dbania o własne otoczenie, ważne, by podczas mrozów zwracać także uwagę na osoby potrzebujące pomocy.

Zobacz również