VIDEO. Są programy dla seniorów - wojewoda zachęca do korzystania

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zachęca organizacje i instytucje do korzystania z programów wspierających osoby starsze: Senior plus i Aktywni plus 2021. Do samorządów apeluje także o udział w konkursie Samorząd Pro Familia. Bohdan Paszkowski na konferencji prasowej podsumował funkcjonowanie rządowych programów dla seniorów.

Program Senior plus jest skierowany do samorządów, a wspiera pomysły na powstanie domów dziennej opieki dla seniora lub powstania klubu seniora. - Program Senior plus jest kontynuowany, bo cieszy się dużym zainteresowaniem w skali kraju i również w naszym regionie. W Podlaskiem w 2015 roku funkcjonowały tylko dwie tego typu placówki, w kolejnych latach powstały kolejne 44. Ponad 30 samorządów zdobyło dofinansowanie na ich utworzenie - informował na konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W ostatnich latach w Podlaskiem powstały 44 dzienne domy seniora, gdzie znajduje się 860 miejsc - powiedział na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W sumie w regionie działa 46 takich domów, a liczba miejsc wynosi ponad 900.

W latach 2015-2020 podlaskie samorządy z programu Senior plus otrzymały łącznie dotację w wysokości 8,6 mln zł. W obecnej edycji zaplanowano dotacje w wysokości 300 mln zł, budżet na ten rok wynosi 60 mln zł. Wnioski można składać do 24 marca.

Program Aktywni plus 2021 to wieloletni program na rzecz osób starszych. Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe, przygotowanie do starości.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Wnioski można składać do 24 marca, a z programu mogą skorzystać organizacje pozarządowe na projekty skierowane do seniorów. W tym roku zaplanowano dofinansowanie dla projektów z całej Polski w wysokości 40 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać - jak mówił wojewoda podlaski - m.in. na zwiększenie aktywności seniorów, działalność na ich rzeczach, na działania partycypacyjne zwiększające udział seniorów w życiu społecznym. Projekty mogą też dotyczyć użytkowania nowych technologii przez seniorów, a także projektów międzypokoleniowych.

Wojewoda przypomniał też o nowym ogólnopolskim konkursie Pro Familia skierowanym do samorządów, który ma wyróżnić samorządy najbardziej zaangażowane w politykę prorodzinną. Wnioski można składać do końca marca. W zgłoszeniu należy wypełnić wypełnioną ankietę oraz dołączyć opis długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej.

- Laureatami zostaną samorządy, które, realizują swoje zadania bardzo dobrze, w sposób służący rodzinom, np. finansują z własnych środków jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, budują żłobki, fundują stypendia dla dzieci i młodzieży czy mają ulgi w opłatach za odbiór śmieci dla rodzin z dziećmi - mówił wojewoda.

Samorząd Pro Familia to tytuł honorowy, który upoważnia do posługiwania się taką pieczęcią m.in. w materiałach promocyjnych. Tytuł ten będzie mogło otrzymać pięć samorządów w kraju. Będzie przyznawany w pięciu kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, gmina miejska od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu video naszej transmisji konferencji prasowej wojewody podlaskiego na temat programów wspierających seniorów. 

Zobacz również