VIDEO. Matury: 23 dni do dojrzałości

Przez ponad dwadzieścia kolejnych dni maja (4-24 maja) maturzyści zmierzą się z częścią pisemną egzaminu dojrzałości. Przeprowadzanie ustnych matur zaplanowano do 26 maja. Maraton maturalny rozpoczyna tradycyjnie język polski. Tym razem obyło się bez szczegółowej znajomości lektur.

Odwiedziliśmy dziś maturzystów w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Zobaczcie jakie emocje towarzyszyły początkowi egzaminu dojrzałości.

Obowiązkowe przedmioty pisemne to język polski, matematyka i język obcy. Maturzyści muszą zdać je na poziomie podstawowym, część rozszerzona skierowana jest do chętnych. Do tego obowiązkowo każdy maturzysta musi przystąpić do jednego z przedmiotów dodatkowych, wybranego na poziomie rozszerzonym. Łącznie można wybrać dodatkowo jeszcze pięć przedmiotów, jakie chce się zdawać na maturze.

Na każdego maturzystę czekają jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego a ci, którzy uczą się w szkole dla mniejszości narodowych zdają dodatkowo obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały rano o godz. 9. Po południu od godz. 14. maturzyści napiszą egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych oraz egzaminy z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Tradycyjnie maturę rozpoczął dziś (04.05.2017) o godz. 9. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Od godz. 14. z poziomem rozszerzony zmierzyli się ci, którzy chcieli się dodatkowo zdawać tę część.

Jutro (05.05.2017) maturzyści przystąpią do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Popołudnie zarezerwowane jest dla osób, które wybrały wiedzę o tańcu. Mimo że tego przedmiotu nie zdają już maturzyści, przystąpią do niego maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę wg starych zasad. Poziom rozszerzony z matematyki zaplanowano na 9 maja na godz. 9.

Język angielski to wyzwanie, z jakim przyjdzie się zmierzyć tegorocznym maturzystom w poniedziałek (8 maja). Od godz. 9. zaczną od poziomu podstawowego, po południu chętni napiszą poziom rozszerzony.

Co do pozostałych języków obcych, zostały zaplanowane na późniejsze dni. Matura z języka niemieckiego będzie 11 maja, z rosyjskiego 17 maja, francuskiego 19 maja, hiszpańskiego 22 maja, włoskiego 23 maja, białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, kaszubskiego i łemkowskiego (języków mniejszości narodowych i języków regionalnych) - 24 maja.

Pozostałe przedmioty zdawane będą w następujących dniach:

- 9 maja: godz. 9. matematyka na poziomie rozszerzonym; godz. 14. język łaciński i kultura antyczna,

- 10 maja: godz. 9. wiedza o społeczeństwie; godz. 14. informatyka,

- 12 maja: godz. 9. biologia; godz. 14. filozofia,

- 15 maja: godz. 9. historia; godz. 14. historia sztuki,

- 16 maja: godz. 9. chemia; godz. 14. geografia,

- 18 maja: godz. 9. fizyka i astronomia; godz. 14. historia muzyki,

- 24 maja: egzaminy pisemne zdawane przez maturzystów z klas dwujęzycznych w językach obcych.

Terminy poszczególnych egzaminów ustnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca. Dodatkowe terminy matur pisemnych i ustnych odbędą się w terminie 1-20 czerwca. Poprawkowe egzaminy maturalne pisemne będą przeprowadzone 22 sierpnia, natomiast ustne w dniach 23-25 sierpnia. 

Zobacz również