VIDEO. Konsultacje mają sens. Rusza projekt "Zmiana Klimatu"

Wspólne poszukiwania najlepszych rozwiązań, angażowanie mieszkańców i wzmocnienie społecznego dialogu - to cele projektu "Zmiana Klimatu". Zakłada on cykl szkoleń i przeprowadzenie interesujących konsultacji na terenie województwa podlaskiego.

Instytucja chce zaprezentować urzędnikom i organizacjom pozarządowym innowacyjne i formy prowadzenia dialogu z obywatelami, organizując Akademię Dialogu, czyli cykl szkoleń dla przedstawicieli 10 gmin, które przy wsparciu mentora przygotują i przeprowadzą jedną z innowacyjnych form konsultacji (spacer badawczy, open space, sąd obywatelski i inne). Ponadto zamierza przeprowadzić szkolenia dla samorządów i organizacji w zakresie konsultacji, ich aktywnych form, aspektów formalno-prawnych oraz przyczyn konfliktów.

- Klimat wokół konsultacji społecznych wciąż nie jest najlepszy. Sporo się w ostatnich latach zmieniło, ale przez urzędników nadal często są traktowane jako zło konieczne, coś do odhaczenia. Przeważnie polegają na wywieszeniu dokumentów na stronie urzędu. Tymczasem mogą być szansą, a nie utrudnieniem. Jest wiele sprawdzonych metod na ich atrakcyjne przeprowadzenie - mówiła Agnieszka Otapowicz, koordynatorka projektu "Zmiana Klimatu" z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W swoje działania OWOP zamierza zaangażować co najmniej 20 organizacji społecznych, 10 samorządów, przynajmniej 300 mieszkańców Podlasia, w tym także młodzież. Szczegóły na stronie internetowej projektu. Jest on finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Wspierają go organizacja Active Go i Województwo Podlaskie.

Zobacz również