VIDEO. Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy

Blisko milion zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczono na "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy". Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga". Pomoże 50 osobom powrócić do aktywności.

Celem projektu "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy" jest pomoc w powrocie do aktywności 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) oraz ich 15 dzieci, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Efektem na być wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności, zaradności i aktywności zawodowej.

Osoby wyłonione w ramach projektu wezmą udział m.in. w warsztatach rozwoju osobistego, rodzinnych (gdzie nabędą umiejętność komunikacji z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów, mądrego stawiania granic), terapii psychologicznej czy rodzinnej, ćwiczeniach, które przygotują je do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział także w konkursach i szkoleniach - w zawodach poszukiwanych na podlaskim rynku pracy. Będą mieli także okazję podnieść swoje kwalifikacje w trakcie staży u pracodawców (od 3 do 6 miesięcy). Ważnym aspektem jest to, że dzieci uczestników będą miały zapewnioną opiekę.

Uczestnicy będą pod ciągłą opieką trenerów, psychologów, doradców zawodowych. Dla każdego z nich zostanie przygotowana indywidualna ścieżka reintegracji. Osoby, którym zostanie udzielona pomoc, zostały już wybrane. Zakończyły już warsztaty z trenerami pracy i doradcami zawodowymi.

Wartość projektu to 992,5 tys. zł. Dofinansowanie otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego pokrywa 943 tys. zł. Termin realizacji projektu mija 31 marca przyszłego roku.

Więcej w naszej relacji video. 

Zobacz również