VIDEO. Bony na szkolenia - można składać wnioski

Jutro (2.02) o godz. 8:00 rozpocznie się pierwszy konkurs na tzw. bony na szkolenia. Mieszkańcy subregionu białostockiego zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności zawodowych będą mogli aplikować o dofinansowanie. Dzięki temu skorzystają ze szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz różnych kursów zawodowych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe o różnym statusie zawodowym na rynku pracy, zamieszkałe na obszarze Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego. Całkowita wartość projektu dotyczącego kompleksowego systemu rozwijania kompetencji i umiejętności wynosi ponad 33,3 mln zł.

Bony na szkolenia są rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść kompetencje lub kwalifikacje, lecz nie dysponują pieniędzmi na opłacenie całości projektu. Na ten cel mogą otrzymać od 9 do 15 tys. zł. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 proc. wartości szkolenia czy kursu.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

- powyżej 50. roku życia,

- zamieszkujących tereny wiejskie,

- osób mających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

W tym naborze projektu do dofinansowania przewidziane są następujące szkolenia:

- szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych;

- studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

- osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Nabory uczestników będą prowadzone cyklicznie, aż do wykorzystania środków w projekcie. Podobnie jak w poprzedniej edycji będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.

Liderem projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaś partnerem - powiat białostocki. Program skierowany jest do wszystkich osób dorosłych o różnym statusie na rynku pracy, również bezrobotnych.

Ostateczne informacje o naborze zostaną opublikowane na stronie fundacji: fir.org.pl w zakładce projektu "Bony na szkolenia". Jest tam również adres portalu, na którym osoby zainteresowane będą mogły zarejestrować się, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dzięki temu wziąć udział w naborze.

Zobacz również