VIDEO. Bardzo młoda kultura z PIK-iem

Bardzo Młoda Kultura to program, którego celem jest popularyzowanie edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Chodzi o aktywne i świadome uczestnictwo w kulturze.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program Narodowego Centrum Kultury, w Podlaskiem realizowany przez Podlaski Instytut Kultury. O jego koncepcji mówi Katarzyna Zagłoba, koordynatorka programu "Bardzo Młoda Kultura" w woj. podlaskim:

- Nasz program przede wszystkim stawia na budowanie mostów między sektorem kultury i sektorem edukacji. Bardzo ważne jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy środowiskami takimi jak szkoły, instytucje kultury, animatorów niezależnych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych czy pojedynczych osób związanych z kulturą w naszym województwie.

W ramach programu odbyło się między innymi 15 spotkań o charakterze warsztatów online. W planach są kolejne, skierowane do osób związanych z edukacją kulturową w województwie podlaskim. Są też konkursy, które finansują projekty lokalne, które odbędą się w całym województwie.

- Posługujemy się różnymi metodami, jeśli chodzi o popularyzację naszego programu. Prowadzimy badania diagnostyczne, które dotyczą kondycji edukacji kulturowej w naszym województwie, co pomaga nam później na dobór różnych innych przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do edukatorów i animatorów. Prowadzimy też działania integracyjno- sieciujące, czyli organizujemy konferencje, spotkania informacyjne, w tym na platformach - mówi Katarzyna Zagłoba.

Projekt zakłada, że w projektach lokalnych będzie czas na naukę uważności, refleksyjności i tworzenia kultury. 

W najbliższym czasie będzie realizowany m.in. projekt w Czeremsze pt. "Mistrz i uczeń", gdzie podczas siedmiodniowego pleneru malarskiego każdy młody człowiek będzie miał swojego mistrza i nauczy się od niego technik malarskich. Powstaną też questy (gry terenowe), które będą tworzyli młodzi ludzie wraz z dorosłymi. Będzie wiele warsztatów. Wszelkie działania prowadzone w ramach tego programu są bezpłatne. 

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zachęca wszystkich animatorów i edukatorów w województwie podlaskim do wzięcia udziału w tych działaniach, a także śledzenia strony internetowej: www.pikpodlaskie.pl 

Zobacz również