VIDEO. 12 mln dla Politechniki Białostockiej. Studentów i kadrę czeka wiele nowości

Politechnika Białostocka znalazła się wśród 28 uczelni, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie. Politechnika otrzymała prawie 12 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom powstaną nowe kierunki studiów, a uczelnia postawi zarówno na rozwój studentów, jak i kadry.

Blisko 12 mln złotych Politechnika Białostocka otrzymała z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki tym pieniądzom, uczelnia zamierza realizować projekt pod nazwą PB 2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej. Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni i dostosowanie jej systemu nauczania do aktualnych potrzeb gospodarki.

W jaki sposób Politechnika tego dokona? Plan jest precyzyjny, bo nad projektem pracowało wielu naukowców z uczelni. Przede wszystkim, uruchomionych zostanie pięć nowych kierunków kształcenia i dwie nowe specjalności - m.in. inżynieria procesów budowlanych, inżynieria rolno - spożywcza, gospodarka turystyczna czy elektrotechnika. Osiem kierunków uzyska nowe programy, po to by kształcenie miało bardziej praktyczny wymiar, to m.in. mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, ekoenergetyka czy leśnictwo.

W ramach projektu na Politechnice uruchomione zostaną interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz indywidualne staże w ramach kształcenia doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym. Ponad 200 studentów skorzysta również z Fabryki Dobrego Inżyniera, gdzie będą mogli podnieść swoje kompetencje - uzyskać certyfikaty i uprawnienia, odbyć konkretne szkolenia i kursy.

Z dofinansowania skorzystają nie tylko studenci, ale i ponad 100-tu pracowników dydaktycznych i 120-tu administracyjnych. Odbędą oni kursy, szkolenia, warsztaty, a nawet studia podyplomowe. Wdrożony zostanie także zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzenia uczelnią obejmujący kadry, płace, finanse.

248 mln złotych - to kwota dofinansowania, dzięki której 28 polskich uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów. Podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji. Z dofinansowania w ramach programu "Zintegrowane Programy Uczelni" skorzysta łącznie 39 tysięcy osób z mniejszych uczelni - w tym Politechniki Białostockiej.

Zobacz również