VIDEO. 10 milionów dla podlaskich przedsiębiorców

Symboliczny czek opiewający na kwotę 10 milionów złotych otrzymała Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Pieniądze przekazane przez Zarząd województwa będą przeznaczone na granty dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, które chcą prowadzić prace badawczo - rozwojowe.

-Fundacja to sprawdzony partner. Wiemy, że wykorzysta przekazane im pieniądze w pełni i sprawnie i że wpłyną one na rozwój podlaskich przedsiębiorstw - mówił marszałek Artur Kosicki podczas spotkania, na którym wręczono symboliczny czek. - Zarządowi województwa zależy na szybkim wydatkowaniu funduszy unijnych, to nasz priorytet. Dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

- To 10 milionów odpowiedzialności - zażartował prezes PFRR Andrzej Parafiniuk.

Celem projektu "Granty na badania i rozwój" jest wzrost konkurencyjności podlaskich firm, ale przede wszystkim podjęcie przez nich prac badawczo - rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać do 100 tysięcy złotych i nie więcej niż 85 proc. poniesionych wydatków. Preferowani będą ci, którzy do tej pory nie korzystali ze wsparcia innowacji.

- Niektórzy z nich dopiero dzięki funduszom z zewnątrz, publicznym nie boją się ryzykować działalności badawczej. W wielu przypadkach są to pierwsze takie prace - mówił podczas spotkania Marek Dźwigaj, wiceprezes fundacji.

Fundacja liczy przede wszystkim na projekty związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa, czyli pochodzącymi z m.in. sektora spożywczego, maszynowo - metalowego, szkutniczego, medycznego czy służącego ochronie środowiska naturalnego. Wnioski można składać od czerwca tego roku, przyjmowane będą w sposób ciągły i rozpatrywane na bieżąco.

- Mamy bardzo szybki proces ich oceny, bo tylko 10 dni. Ocena jest zerojedynkowa. Żeby otrzymać wsparcie należy spełnić określone warunki. Przedsiębiorca, jeśli popełni błąd we wniosku, może zmodyfikować swój plan i złożyć wniosek ponownie - wyjaśniał Marek Dźwigaj.

To już drugi taki program realizowany przez PFRR. W poprzedniej edycji podlaskie firmy - dzięki wsparciu programu - zrealizowały 110 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 11 mln zł. Program przyczynił się do powstania aż 26 wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, które zostały zgłoszone do urzędu patentowego.

Najchętniej po granty sięgały firmy z sektora maszynowo - metalowego. Największa część wydatków dotyczyła usług badawczych (np. prace koncepcyjne i projektowe, certyfikacja wyrobów, testowanie produktów i procesów). Firmy chętnie też kupowały gotowe rozwiązania, systemy lub technologie w formie licencji.

Całkowita wartość projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 11,6 mln zł z czego dotacja RPO - 10 mln zł.

Zobacz również