UwB zaprasza polskich i ukraińskich uczniów na wspólne zajęcia

Uniwersytet w Białymstoku chce pomóc w integracji polskich i ukraińskich uczniów z regionu, rozwijając jednocześnie ich naukowe zainteresowania i zachęcając do działania w Klubach Młodego Odkrywcy. Taki cel ma projekt „Eksperymentujemy międzynarodowo", na który uczelnia zdobyła pieniądze w ogólnopolskim konkursie. Pierwsze, pilotażowe zajęcia - już 15 lutego.

Kampus UwB [fot. UwB]

Kampus UwB [fot. UwB]

Zdobywanie wiedzy, integracja oraz promocja Klubów Młodego Odkrywcy wśród polskich i ukraińskich uczniów z podlaskich szkół - takie są główne cele projektu „Eksperymentujemy międzynarodowo”. Na jego realizację Uniwersytet w Białymstoku otrzymał wsparcie od Centrum Nauki Kopernik i Fundacji Deloitte w ramach konkursu „Razem dla lepszej przyszłości z KMO”. Zajęcia dla uczniów będą prowadzone m.in. w kampusie UwB i podlaskich szkołach. 

- W ramach sieci KMO chcemy integrować uczniów z Polski i Ukrainy. Wspólne eksperymentowanie będzie okazją do wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, a także do poznania zwyczajów i kultury obu narodów. Celem projektu jest również wymiana doświadczeń w zakresie metod uczenia się i eksperymentowania pomiędzy dziećmi z Polski i Ukrainy oraz promocja Klubów Młodego Odkrywcy - mówi dr Anna Rybak, koordynatorka projektu z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki UwB.

- W Klubach Młodego Odkrywcy na Podlasiu mamy niewiele dzieci ukraińskich, więc chcemy zaprosić do wspólnych aktywności również uczniów z Ukrainy, którzy uczą się w naszych szkołach, ale nie są klubowiczami. Może wstąpią do Klubów? A może ich nauczyciele założą nowe Kluby? - dodaje dr Rybak.

Wspólne eksperymenty i pokazy będą nawiązywać do różnych dyscyplin nauki. Nie zabraknie doświadczeń przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, matematycznych. Uczniowie będą np. podążać śladami wielkich matematyków, badać właściwości różnych substancji, obserwować przyrodę, szukać korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy.   

- W ramach projektu chcemy nawiązać współpracę z działającym na Wydziale Biologii UwB Kołem Naukowym Biologów oraz Kołem Naukowym Chemików z Wydziału Chemii. Podczas spotkań w kampusie, będziemy też chcieli zaproponować uczniom zwiedzanie Centrum Przyrodniczego im. prof. A. Myrchy oraz wizytę w Planetarium i Obserwatorium UwB. Myślimy też o spotkaniu w Epicentrum Nauki w Białymstoku oraz Centrum Edukacyjnym w Łomży – zapowiada dr Anna Rybak.

Zajęcia dla polskich i ukraińskich uczniów będą bowiem odbywać się nie tylko w kampusie UwB, ale także w wybranych placówkach edukacyjnych (również w szkołach) na terenie województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny skontaktować się z dr Anną Rybak (a.rybak@uwb.edu.pl). Realizacja projektu potrwa do maja 2023 r. 

Zobacz również