Urząd sprawnie migający

Dwunastu pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku posługuje się językiem migowym i udzieli pomocy osobom niesłyszącym w załatwianiu urzędowych spraw. Urzędnicy zapraszają osoby niesłyszące do przekonania się, że w urzędzie nie ma barier w porozumieniu.

/fot. Wschodzący Białystok/

/fot. Wschodzący Białystok/

Niesłyszący i słabosłyszący białostoczanie udając się do urzędu nie mają kłopotu z porozumieniem się m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego, departamentach: obsługi mieszkańców, kultury, promocji i sportu, spraw społecznych, finansów i geodezji.

Przekonali się o tym podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem". W ramach realizacji projektu "Pracownia porozumiewania się i komunikacji dla osób głuchych III" odwiedzili Departament Obsługi Mieszkańców. Przekonali się, że urząd jest przygotowany do kontaktu z osobami niesłyszącymi i dowiedzieli się, jakie sprawy mogą tu załatwić. Dzięki temu w przyszłości będzie im łatwiej samodzielnie korzystać z usług urzędu. 

- Spotkanie pozwoliło na przełamanie barier komunikacyjnych. Mam nadzieję, że to zachęci osoby niesłyszące do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim - powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski..

Spotkanie w Departamencie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego to jedno z kilku działań podjętych przez stowarzyszenie "MIG-iem", ujętych w projekcie dofinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Działania mają na celu m.in. niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym oraz ich integrację ze środowiskiem słyszących. 

Źródło: Wschodzący Białystok

Zobacz również