Urząd Skarbowy pomoże rozliczyć PIT. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek

Podatnicy, którzy nie chcą rozliczać się samodzielnie mogą skorzystać z pomocy Urzędu Skarbowego. Warunkiem do tego jest wypełnienie PIT-WZ. Takie rozwiązanie pojawiło się już w zeszłym roku. Nowością jest również brak możliwości rozliczenia podatku dochodowego za 2017 rok przez zakład pracy.

fot.  www.szybkipit.pl

fot. www.szybkipit.pl

Jeśli chcemy, by rozliczył nas Urząd Skarbowy należy wypełnić PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania, do 16 kwietnia 2018 roku - przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Można to zrobić osobiście w odpowiednim urzędzie bądź elektronicznie. Wniosek dostępny jest na stronie resortu.

Podpis składamy za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, kwoty przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni albo za pomocą danych, które używa do weryfikacji bank lub SKOK - jeżeli wysyłamy PIT-WZ za ich pośrednictwem. Urząd Skarbowy odeśle PIT po 5 dniach od jego złożenia, ale skarbówka zastrzega sobie, że będzie to najwcześniej 15 marca. Informację o przygotowanym zeznaniu otrzymamy w mailu. Od tego momentu mamy czas, żeby zeznanie zaakceptować bądź odrzucić. Jednak jeśli minie termin rozliczania się z urzędem, tj. 30 kwietnia, zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Z takiej pomocy mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a osiągają przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, emerytury, renty, świadczeń przedemerytalnych, stypendium, zasiłku, lub przychodów z tytułu praw autorskich, itp. Z opcji, oprócz podatników rozliczających się na PIT-37, mogą korzystać także osoby, które składają PIT-38, czyli które w roku podatkowym uzyskały dodatkowe przychody.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

W marcu 2017 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym. Zniknął popularny sposób na rozliczenie podatku dochodowego. Do tej pory pracownik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy, mógł skorzystać z pomocy zakładu pracy w rozliczeniu PIT-u. Ze statystyk resortu finansów wynika, że zakłady pracy deklarację PIT za 2016 rok za swoich pracowników wypełniły w ponad 397 tys. przypadkach. Teraz takiej możliwości nie ma.

To nie koniec zmian. Od stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakłada ona m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku - z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Ustawa podnosi o 100 proc. roczny limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł, na czym skorzystają twórcy. Nowe przepisy zaczną działać dopiero w rozliczeniach za 2018 rok.

Zobacz również