Urząd pracy z pomocą studentom

Urzędnicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pomagają studentom w wyborze drogi zawodowej. Rozpoczęli dyżury na kilku białostockich uczelniach.

Urzędnicy dyżurują na uczelniach /fot. Starostwo Powiatowe w Białymstoku/

Urzędnicy dyżurują na uczelniach /fot. Starostwo Powiatowe w Białymstoku/

Urzędnicy dyżurują raz w tygodniu - w wybrane dni - na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To nowa inicjatywa pracowników PUP, dyżury będą pełnić do końca czerwca, i ponownie po wakacjach.

Podczas rozmów ze studentami, urzędnicy przybliżają sytuację na lokalnym rynku pracy, mówią o panujących na nim trendach. Informują także jakich kwalifikacji oczekują i poszukują pracodawcy. Dodatkowo urzędnicy omawiają formy wspierania osób bezrobotnych, realizowane przez Urząd, takie jak: możliwość obycia stażu u pracodawcy, przyznania bonów: szkoleniowego, stażowego, na zasiedlenie, podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia czy pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przybliżają również usługę doradców zawodowych PUP w zakresie: szkoleń motywacyjnych, umiejętności poszukiwania pracy oraz właściwego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczy w realizacji różnych programów rynku pracy, w których jedną z priorytetowych kategorii osób obejmowanych wsparciem są osoby młode do 30. roku życia. Wśród nich są studenci ostatnich lat studiów, którzy stają przed wyborem drogi rozwoju zawodowego i zaczynają podejmować działania, mające pomóc im w wejściu na rynek pracy.

W sprawie dyżurów urząd pracy podpisał porozumienie z władzami: Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Białymstoku 

Zobacz również