Uniwersytet w poszukiwaniu patrona

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna procedurę wyboru patrona uczelni. W tym roku rozpoczynają się obchody jubileuszu 25-lecia istnienia UwB. - Ćwierćwiecze działalności to dobry moment, by uczelnia zyskała patrona, który podkreśli nasz prestiż i podniesie rozpoznawalność - uważa prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Są już cztery kandydatury patronów. 20 maja na UwB zaplanowano debatę w tej sprawie.

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku /fot. UwB/

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku /fot. UwB/

W październiku tego roku rozpocznie się jubileuszowy, 25. rok funkcjonowania największej uczelni w województwie podlaskim. Władze uczelni widzą w tym okazję do podsumowania dotychczasowej działalności uczelni oraz refleksji nad przyszłością Uniwersytetu. 

- Uważam, że to właściwy moment, by dokonać ważnej i przez wielu członków naszej wspólnoty oczekiwanej zmiany wizerunkowej: wybrać patrona uczelni. Tak, byśmy w nowe ćwierćwiecze działalności Uniwersytetu w Białymstoku, które zainicjujemy 1 października 2022 roku, weszli z nową nazwą podkreślającą nasz prestiż i podnoszącą naszą rozpoznawalność - tłumaczy prof. Robert Ciborowski, rektor uczelni. - Uniwersytety to instytucje trwałe, wielowiekowe. Nasza uczelnia jest jeszcze de facto na początku tej drogi. Moim zdaniem warto, by swoją tożsamość i tradycję budowała na fundamencie wzmocnionym charyzmą, wartościami i dorobkiem swego patrona. 

Jak przypomina rektor, sama idea wyboru patrona nie jest nowa - dyskusje na ten temat były na przestrzeni minionych 25 lat inicjowane już kilkakrotnie, ale bez efektu. W jego ocenie teraz czas jest wyjątkowo sprzyjający, a zmiana - uzasadniona.

- Pod koniec minionego roku zwróciłem się do władz naszych wydziałów i instytutów, a także do samorządu studenckiego z prośbą o przedyskutowanie sprawy i wskazanie kandydatur na patrona Uniwersytetu w Białymstoku. Co bardzo budujące, napłynęło wiele ciekawych i zróżnicowanych propozycji. Kilka z nich powtarzało się jednak najczęściej. W toku dyskusji na marcowym posiedzeniu Senatu naszej uczelni zapadła decyzja, by ostatecznego wyboru dokonać spośród czterech znamienitych postaci. To Ludwik Zamenhof, Juliusz Słowacki, król Zygmunt August oraz Ryszard Kaczorowski - mówi prof. Ciborowski. 

Decyzję o tym, czy i która z tych osób powinna patronować uczelni, podejmie Senat UwB, najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami. Wcześniej, bo 20 maja, uczelnia zaprosi wszystkich zainteresowanych na debatę. 

- Przede wszystkim przedstawimy argumenty przemawiające za poszczególnymi kandydatami. Ich sylwetki zaprezentują nasi naukowcy. Przyjrzymy się też użytkowym aspektom zmienionej nazwy w każdym z potencjalnych wariantów, zwłaszcza temu, jak brzmiałyby ich skróty i tłumaczenia na wybrane języki obce - zapowiada Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa UwB. - Warto w tym miejscu przypomnieć, że ewentualna zmiana nazwy uczelni od października 2022 r. wymaga też procedury legislacyjnej i ustawy Parlamentu RP. To dlatego kroki leżące po stronie uniwersytetu musimy podjąć z należytym wyprzedzeniem, jeszcze w bieżącym roku akademickim. 

Debata dotycząca kandydatów na patrona UwB odbędzie się 20 maja br. (czwartek) o godz. 16.00 w aplikacji Microsoft Teams. 

Szczegóły debaty można znaleźć na stronie internetowej uczelni

Zobacz również