Uniwersytet w Białymstoku i ZUS nawiązali współpracę

Współpraca obejmie realizację projektu "Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS". Umowę zawarto na pięć lat.

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Na współpracy mają zyskać wszyscy. Dla Uniwersytetu najważniejsze ma być ułatwienie studentom dostępu do fachowej, popartej praktyką wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, poprzez wykłady i konsultacje prowadzone z udziałem pracowników ZUS oraz prezentacje w trakcie dni kariery i targów pracy. Uniwersytet wraz z ZUS będą wspólnie organizowali konferencje naukowe oraz uczestniczyli w projektach badawczych. Zarówno studenci, jak i doktoranci, będą mieli możliwość odbycia praktyk i staży w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzymywania merytorycznego wsparcia oraz możliwość korzystania z materiałów źródłowych, potrzebnych przy pisaniu prac dyplomowych o tematyce ubezpieczeń społecznych. 

- Jako uniwersytetowi od lat zależy nam bardzo na współpracy z instytucjami, które zajmują ważne miejsce w strukturze gospodarki i istotnie na nią wpływają. Mam nadzieję, że także ta umowa przyczyni się do wykorzystania wiedzy naszych naukowców w praktycznych działaniach - dodał prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych stawia na zachęcanie swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, studiach i studiach podyplomowych na uniwersytecie a pracownicy będą mogli korzystać z zasobów uniwersyteckich bibliotek.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które możemy realizować wspólnie z uczelnią - organizację praktyk, udział w wykładach, działania naukowo-badawcze. Umowa daje nam podwaliny dla współpracy i teraz to od nas i naszej aktywności będzie zależało, jakimi wypełnimy ją treściami - powiedział na spotkaniu dr Marcin Wojewódka, członek Zarządu ZUS.

Pięcioletnią umowę o współpracy pomiędzy ZUS a Uniwersytetem w Białymstoku podpisano 19 stycznia 2017 roku w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację współpracy zastali dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB (koordynatorką współpracy z ramienia uczelni) oraz Zbigniew Bogucki (koordynator ze strony ZUS). 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Zobacz również