Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe

Blisko 30 propozycji, w tym dwie nowe - taka jest tegoroczna oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. To szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. Rekrutacja chętnych trwa.

[fot. Uniwersytet w Białymstoku]

[fot. Uniwersytet w Białymstoku]

Studia podyplomowe na UwB skierowane są do osób, które posiadają już wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, ale chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Wśród tegorocznych propozycji znajdują się dwie nowości.

Pierwsza z nich to studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego, na które zaprasza Wydział Filologiczny. Ich uczestnicy będą przygotowani przede wszystkim do pracy w szkołach, a także w prywatnych i państwowych instytucjach, które zajmują się organizacją kursów języka polskiego jako obcego.

Nową propozycję na studiach podyplomowych przygotował także Wydział Prawa. To Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych. Uczestnicy tych studiów zostaną przygotowani m.in. do kompetentnego świadczenia usług prawnych (np. redagowania, opiniowania i negocjowania kontraktów) na rzecz branży informatycznej i branż nowych technologii.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku to także sprawdzone i cenione propozycje. Aż osiem z nich przygotował właśnie Wydział Prawa. Oprócz wspomnianej nowości, chętni mogą zgłaszać się m.in. na studia podyplomowe Mediatorów sądowych, Kształcenia tłumaczy przysięgłych języka angielskiego czy Doradztwo podatkowe.

Bogatą ofertę (7 kierunków) ma również Wydział Ekonomii i Finansów UwB. Osoby zainteresowane funkcjonowaniem przedsiębiorstw zaprasza np. na studia podyplomowe Menedżerskie czy Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Do wyboru są także: Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego albo studia podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami.

Osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje z zakresu szeroko pojętej edukacji, powinny zainteresować się propozycjami Wydziału Nauk o Edukacji. To m.in. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Przygotowanie do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Z kolei Wydział Filologiczny, oprócz wymienionej już nowości, zaprasza na studia podyplomowe Logopedyczne oraz Animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa.

Ciekawą i praktyczną ofertę ma także Instytut Zarządzania. To m.in. Doradztwo zawodowe, Psychologia w zarządzaniu oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kto chciałby zostać menadżerem kultury powinien skorzystać z oferty Instytutu Studiów Kulturowych. Z kolei studia podyplomowe Etyki i filozofii religii w szkole oferuje Katedra Teologii Katolickiej.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa, choć termin jej zakończenia jest różny dla poszczególnych kierunków. Szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: https://irk-sp.uwb.edu.pl/. Zapisy kandydatów prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl).

Źródło: UwB

Zobacz również