Uniwersytet w Białymstoku potrójnie nagrodzony

Trzy tegoroczne Nagrody Naukowe Polskiej Akademii Nauk - Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku trafiły do badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku.

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku /fot. Łukasz Nowicki UwB/

Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku /fot. Łukasz Nowicki UwB/

W kategorii Nauki Humanistyczne i społeczne laureatem został prof. dr hab. Antoni Mironowicz, za publikacje poświęcone dziejom Kościoła wschodniego w Polsce. 

W kategorii Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne nagrodę otrzymał dr hab. Marcin Piotr Sielezniew, prof. UwB, za cykl poświęcony ekologii populacji zagrożonych w skali Europy i kraju gatunków motyli. 

Kapituła Nagrody Naukowej doceniła także dr hab. Agnieszkę Wilczewską, prof. UwB. Zdobyła ona nagrodę w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi, za badania dotyczące syntez nowych materiałów polimerycznych o unikalnych właściwościach.

Nagrody Naukowe są przyznawane od 2017 roku. Jak można przeczytać na stronie Oddziału PAN, w ten sposób doceniane są wybitne osiągnięcia pracowników ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Nagrody służą m.in. promowaniu wybitnych prac naukowych i wyróżnianiu badaczy z północno-wschodniej Polski, których dorobek ma istotne zastosowanie w gospodarce i kulturze.

W edycji 2020 kapituła wyłoniła laureatów w trzech kategoriach, a dodatkowo przyznała dwa wyróżnienia. Więcej informacji o nagrodzie można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: UwB

Zobacz również