Uniwersytet przyjmuje nowych studentów

Dziś rozpoczyna się rekrutacja na studia w Uniwersytecie w Białymstoku. Uniwersytet przygotował 4340 miejsc dla studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2021/2022. W ofercie największej podlaskiej uczelni jest w sumie 38 kierunków humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.

Studenci UwB /fot. Ł. Nowicki/

Studenci UwB /fot. Ł. Nowicki/

Tegoroczni maturzyści na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mają do wyboru 33 kierunki. Na kierunku filologia mogą wybierać spośród 10 modułów specjalizacyjnych z filologii obcych: angielskiej, francuskiej, rosyjskiej. Nowością jest kierunek prawo i podatki w biznesie na Wydziale Prawa - będzie realizowany na studiach niestacjonarnych. 

Na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich na przyszłych studentów czeka w sumie 2935 miejsc (2365 na studiach stacjonarnych oraz 570 na niestacjonarnych).

Z kolei kandydaci na studia II stopnia mogą na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wybierać spośród 30 kierunków, przy czym na kierunku filologia do wyboru są trzy moduły specjalizacyjne: filologia angielska, filologia angielska z elementami translatoryki oraz filologia rosyjska - przekładoznawstwo. 

Na tym poziomie studiów także jest nowość: Wydział Prawa zaprasza na kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na studiach niestacjonarnych. 

Na studiach II stopnia UwB przygotował łącznie 1405 miejsc (975 na studiach stacjonarnych i 430 na niestacjonarnych).

Zapisy podczas rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie trwają w tym roku do 7 lipca. Wyniki kandydaci poznają 16 lipca, w systemie IRK, i wtedy rozpocznie się przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych. W razie niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach kwalifikowane będą kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów.  

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia mają czas na rejestrację do 25 lipca. Wyniki ich postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 30 lipca. 

Nieco później, bo do 6 sierpnia potrwa rejestracja w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Tamtejszy Wydział Ekonomiczno-Informatyczny oferuje trzy kierunki na studiach stacjonarnych: ekonomię, europeistykę oraz informatykę. Ogłoszenie wyników w ramach rekrutacji podstawowej zaplanowane jest na 9 sierpnia. 

Zapisy na studnia niestacjonarne potrwają na Uniwersytecie w Białymstoku do 16 września. 

Zobacz również