Unikatowe szkolenie "Trenuj jak żołnierz"

Projekt "Trenuj jak żołnierz" jest ciekawą propozycją dla każdego, kto ukończył 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie. Poza tym jest rozwinięciem popularnego projektu "Trenuj z wojskiem". Unikatowy charakter tego konceptu wynika z faktu, iż całe szkolenie jest bezpłatne, a uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Ma to na celu, szerokie przeszkolenie uczestników, zdobycie nowych umiejętności oraz zwiększenie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

[fot. organizator]

[fot. organizator]

16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. 

I etap: 2-dniowe poznanie jednostki i wojska (termin: 6-7 maja; miejsce: 18 Pułk Rozpoznawczy – Białystok)

II etap: to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry (termin:16-29 lipca, miejsce: 18 Pułk Rozpoznawczy – Białystok) 

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Galeria

Zobacz również