Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa

Realizowany przez Wodociągi Białostockie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt "Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" w pierwszym tegorocznym kwartale przebiegał planowo. Wraz z nadejściem wiosny prace budowlane zaczynają nabierać tempa.

/foto. Wodociągi Białostockie/

/foto. Wodociągi Białostockie/

Aktualnie kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana (Kontrakt 25) na Osiedlu Zawady. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych "WODREX" Leszek Jaworski z Białegostoku rozpoczął prace na początku grudnia ubiegłego roku. W styczniu b. r. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Roboty budowlane w związku z poprawą pogody zostały wznowione w połowie marca.

W pierwszej dekadzie kwietnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Maria Drabent i Jacek Drabent Spółka Jawna z Białegostoku po zakończonych pracach przygotowawczych, planuje rozpocząć roboty budowlane na ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej - 49 KDW (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26).

Ponadto na ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej - 49 KDW, Polnej i Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa. Zakończenie wszystkich prac na tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców Białegostoku będzie mogło przyłączyć swoje nieruchomości do nowych sieci.

Ponadto trwają prace na dwóch największych kontraktach realizowanych w ramach Projektu. Na terenie oczyszczalni w ramach zadania Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków kontynuowane są prace związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych osadników wstępnych oraz komór bloku biologicznego przewidzianych do zhermetyzowania, a w kwietniu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozruchem i ruchem próbnym pierwszych zhermetyzowanych obiektów po zainstalowaniu urządzeń do dezodoryzacji powietrza.    

  

W ramach drugiego zadania Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie wznowiono prace modernizacyjne na drugim ciągu stawów infiltracyjnych polegające na usunięciu namułów, przebudowie skarp i wymianie złoża filtracyjnego. Wykonywane są również roboty konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Zakończenie realizacji całego Projektu zaplanowane jest na wiosnę 2022 r. Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie Projektu: www.projekt- wodociagibialystok.pl.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o. o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Artykuł sponsorowany

Galeria

Zobacz również