Unijny Projekt Wodociągów Białostockich: spotkania i działania

6 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie informacyjne z białostoczanami, których posesje są położone tam, gdzie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" powstaje możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Tym razem dotyczy to ulic: Sowlańskiej, Brzechwy oraz Saturna, Neptuna i Plutona.

Prace prowadzone są metodą bezwykopową /fot. Wodociągi Białostockie/

Prace prowadzone są metodą bezwykopową /fot. Wodociągi Białostockie/

Artykuł sponsorowany

Szczegółowych informacji udzielali na miejscu pracownicy Wodociągów Białostockich. Na zorganizowanym przez Spółkę spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, którzy wyjaśniali zagadnienia związane z lokalną infrastrukturą drogowo-komunikacyjną. 

Korzystanie z bieżącego, całodobowego odbioru ścieków w miejscu ich powstawania podnosi komfort życia, poprawiają się też warunki higieniczno-sanitarne i stan środowiska naturalnego. Ponadto poza spełnieniem ustawowego obowiązku podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej wzrasta wartość nieruchomości. Można też ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Białegostoku na likwidację szamb w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Jej kwota nie przekracza 300 zł za 1 metr bieżący wybudowanego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej oraz 300 zł za każdą wybudowaną studnię rewizyjną na tej trasie, przy czym łączna dotacja wynosi maksymalnie 4,5 tys. złotych. Odpowiedni wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Dokładnych informacji udziela i wnioski rozpatruje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Z wybudowanej i oddanej do użytku na początku roku sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mogą już korzystać mieszkańcy ulic: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej. Tymczasem w centrum Białegostoku rozpoczęła się renowacja sieci kanalizacyjnej. Chodzi o ulice: Spółdzielczą, Malmeda, Legionową i Akademicką, gdzie jest gęsta zabudowa i wzmożony ruch uliczny. 

Dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej utrudnienia związane z pracami zostaną tam ograniczone do minimum. Wykonawca realizuje to zadanie całościowo - różnymi metodami - w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dalszej kolejności przewidziana jest - w tej samej formule, również bezwykopowa - renowacja kanału w ulicy Zwycięstwa.

Zakupiony niedawno - wyprodukowany według najnowszych standardów - samochód z samojezdną kamerą TV i pełnym wyposażeniem do monitoringu kanalizacji sanitarnej pozwala specjalistom z Wodociągów Białostockich na prowadzenie pełnego zakresu pomiarów, ocenę wizualną kanałów, precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń, a także cyfrową rejestrację (film) i archiwizację uzyskanych danych. W ramach tego samego zadania niedługo dołączy do niego - również należący do najnowszej generacji - samochód specjalny z odzyskiem wody, wyposażony i przeznaczony do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN 

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz również