Unijne półtora miliona na gminne inwestycje

Skatepark, świetlice, wieża widokowa, odrestaurowana kaplica i granty na panele fotowoltaiczne – to wszystko będzie możliwe do wykonania  przez lokalne grupy działania w podlaskich gminach. Koszt wszystkich inwestycji to przeszło 2,7 mln zł, w tym jest dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 1,5 mln zł. W poniedziałek przedstawiciele samorządu województwa podpisali umowy na dofinansowanie z przedstawicielami gmin.

Podpisanie umów na dotacje [fot. M. Duchnowski UMWP]

Podpisanie umów na dotacje [fot. M. Duchnowski UMWP]

- Wsparte projekty przysłużą się poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki m.in. nowym terenom rekreacyjnym, wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę, mieszkańcy będą bardziej aktywni fizycznie – podkreślał podczas podpisywania umów Marek Malinowski.

Gmina Szepietowo przy stawach (na gliniankach) wybuduje skatepark, wykona ścieżkę żwirową i zasadzi trawę. To drugi etap projektu, który zakłada rewitalizację tego terenu. Inwestycja będzie kosztować blisko 192 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 135 tys. zł. Burmistrz Szepietowa zapewnił, że prace zakończą się do połowy przyszłego roku. 

– W gminie nie było dotychczas takiego miejsca, w którym młodzież mogłaby bezpiecznie spędzać czas. I tak naprawdę to na prośbę naszej młodzieży realizujemy to przedsięwzięcie, pierwsze w powiecie. Na wakacje będzie już można z niego korzystać – zapewnił burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński.

Gmina Gródek uporządkuje teren na Górze Zamkowej. Staną tam ławki, wiaty ze stolikami, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Przede wszystkim stanie tam wieża widokowa. Gmina wykona też monitoring i przebuduje dojazd. Wartość tej inwestycji sięga 680 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 555 tys. zł.

Dwa projekty z unijnym wsparciem zrealizuje gmina Juchnowiec Kościelny. Pierwszy z nich będzie dotyczył udzieleniu mieszkańcom grantów na montaż około 30 mikroinstalacji (paneli fotowoltaicznych). Koszt inwestycji to prawie 480 tys. zł, z czego dotacja pokryje 310 tys. zł.

Drugi projekt gminy zakłada remont i termomodernizację świetlicy w Klewinowie. Obiekt ma pełnić funkcję integracyjną i aktywizującą mieszkańców. Realizacja tych zadań wyniesie 879 tys. zł, dofinansowanie – 347 tys. zł.

– Myślę, że mieszkańcy bardzo się ucieszą na dzisiejsze podpisanie umowy, ponieważ z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie remontu świetlicy w Klewinowie. Drugi to są zielone granty. W gminie jest dość duże zapotrzebowanie na dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Mamy listę rezerwową oczekujących i chcielibyśmy, przynajmniej w części, zaspokoić ich potrzeby w tym zakresie – mówił wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Kolejna z przyznanych dotacji pomoże zachować przed zniszczeniem parafialnego zabytku w gminie Suraż. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu wyremontuje zabytkową kaplicę cmentarną pw. Imienia Maryi w Zawykach. Zostanie wymienione pokrycie dachowe, instalacja odgromowa oraz renowacja krzyża wieńczącego sygnaturę. Wartość prac wyniesie 140 tys. zł, a dotacja - 119 tys. zł.

Gmina Zambrów natomiast wybuduje centrum rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Konopki Jałbrzyków-Stok. Wyremontowany zostanie budynek po dawnej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-kulturalne. Wartość tych prac wyniesie 373 tys. zł, a dotacja – blisko 100 tys. zł.

– Miejsca, które będą odnowione, przekształcone będą teraz lepiej służyć ludziom. To będą bardzo dobrze wydane pieniądze – mówił wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło.

Zobacz również