Unijne miliony na kształcenie zawodowe

Lepsze warunki nauki i pracy dla 480 uczniów i 30 nauczycieli dzięki ponad 6 milionom złotych unijnego dofinansowania dla dwóch szkół średnich w Białymstoku. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, które działają przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), otrzymały dofinansowanie z samorządu województwa.

Marszałek województwa podlaskiego i beneficjenci unijnego dofinansowania /fot. Wrota Podlasia/

Marszałek województwa podlaskiego i beneficjenci unijnego dofinansowania /fot. Wrota Podlasia/

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku zrealizuje projekt skierowany do 330 uczniów, kształcących się w technikum na kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik pszczelarz oraz 22 nauczycieli zawodu. 

Młodzież będzie mogła skorzystać ze szkoleń i staży, zajęć dodatkowych, kół zainteresowań czy poradnictwa zawodowego realizowanego we współpracy z Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z kolei dla nauczycieli przewidziano np. studia podyplomowe. 

Projekt, którego beneficjentem jest Miasto Białystok, otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3,4 mln zł. Jego realizacja ma trwać od stycznia tego roku do grudnia 2022 roku. 

- Inwestujemy w białostocką oświatę. Pragniemy, żeby szkolnictwo zawodowe rozwijało się w Białymstoku - mówił po podpisaniu umów Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

W projekcie, którego beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, weźmie udział 150 uczniów i 8 nauczycieli z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Białymstoku. Uczniowie skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (warsztaty z komunikacji, pracy w zespole, przedsiębiorczości, kreatywności, programowania oraz zajęcia językowe). Szkoła zorganizuje szkolenia fryzjerskie, szkolenia ze stylizacji paznokci, warsztaty fotograficzne i z obsługi programów graficznych. Młodzież będzie mogła też skorzystać z programów indywidualnego rozwoju (czyli zajęć wyrównawczych, warsztatów budowania poczucia własnej wartości itp.). Najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia. 

Oprócz działań edukacyjnych ZDZ w Białymstoku zmodernizuje bazę kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia. W ramach inwestycji zostanie utworzonych i unowocześnionych siedem pracowni nauki zawodu, które zostaną wyposażone w wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwach.

- Chcemy stworzyć nowoczesną bazę do kształcenia w kierunku technik poligrafii, mamy swoje obiekty i chcemy je wyposażyć w niezbędne urządzenia i maszyny - mówił po podpisaniu umów prezes ZDZ w Białymstoku Zdzisław Wilczko.

Dofinansowanie części edukacyjnej projektu wynosi prawie 1,3 mln zł. Natomiast część inwestycyjna została wsparta kwotą 1,4 mln zł. Modernizacja bazy dydaktycznej będzie trwać od kwietnia 2019 roku do lipca 2020 roku, a działania podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli - od stycznia tego roku do sierpnia 2021.

Źródło: Wrota Podlasia

Zobacz również