Unijne dotacje na odnowienie zabytków

Zabytkowy wiatrak ze Stupnik będzie znowu mleć zboże w skansenie w Koźlikach. Jest na to 194 tys. zł unijnego dofinansowania, jakie przyznał dziś (23.09) Zarząd Województwa Podlaskiego.

Skansen w Koźlikach [fot. google streetview]

Skansen w Koźlikach [fot. google streetview]

Projekt odnowienia starego wiatraka zgłasza Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Bo w Koźlikach (powiat bielski) istnieje i całkiem prężnie działa skansen. Towarzystwo Przyjaciół Skansenu działa od końca lat 90. ubiegłego wieku. Od 2007 roku ma status organizacji pożytku publicznego. 

W Stupnikach nad Narwią, na terenie „Skansenu w Koźlikach” (około kilometra od samej wsi Koźliki) urządzono zagrodę, gdzie znajduje się wiejska chata, spichlerz, stodoła, stajnia, „bania”, przystań kajakowa oraz wiatrak koźlak. 

Ten właśnie wiatrak koźlak wyremontowany w 2013 roku organizatorzy skansenu chcą teraz przystosować do mielenia zboża. To ma być dodatkowa atrakcja turystyczną skansenu. W ramach tego projektu zaplanowano prace polegające na konserwacji istniejących i odbudowie utraconych elementów mechanizmu wiatraka przeznaczonych do mielenia zboża. Przewidziano m.in. oczyszczenie i montaż zdemontowanych elementów oraz odbudowę i konserwację układu napędowego i hamulcowego oraz obrotowego. .

Ale to nie wszystko w skansenie – w ramach tego projektu wnioskodawcy zakładają odbudowę młyna wodnego z Szerszeni. W tym celu odtworzony będzie sam budynek młyna wodnego wraz z kołem wodnym, mechanizmem mielenia i hamulcowym. Ponadto przeprowadzone będą prace polegające na konserwacji istniejących i odbudowie utraconych elementów ścian i mechanizmu młyna wodnego. 

Wartość projektu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Skansenu w Koźlikach poprzez odbudowę obiektów zabytkowych związanych z przemiałem zboża” wynosi 228 tys. zł. Na ten projekt Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach uzyskało dofinansowanie w wysokości 194 tys. zł. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich w ramach konkursów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Zarząd województwa zatwierdził dziś to dofinansownie. 

Podobnie zatwierdził dofinansowanie przyznane na projekt remontu zabytkowego budynku w Augustowie. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta gruntownie odnowi zabytkowy budynek mieszkalno-usługowy oraz zaadaptuje go na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Augustowie. Zostaną wyremontowane stropy, dach, elewacja, zmodernizowane centralne ogrzewanie, instalacje kanalizacyjne i elektryczne. W tym obiekcie będą przeprowadzane potem szkolenia, treningi i spotkania uczestników CIS w ramach projektów aktywizacji społecznej i zawodowej. CIS stanie się również miejscem pracy jego podopiecznych. Koszt tej inwestycji wyniesie 836 tys. zł, a dotacja – 479 tys. zł.

Źródło: UMWP

Zobacz również