Unia pomaga odbudować więzi

Rewitalizacja społeczna, czyli przywracanie dobrych wzorców życia społecznego w rejonach, gdzie te więzi rozluźniły się tak, że mieszkańcy nie mają poczucia istnienia wspólnych dla wszystkich spraw. Unia Europejska na naprawienie tych więzi przeznacza w Podlaskiem ponad 2,8 mln zł. A samorządy już sięgają po te fundusze.

- Kiedy mówimy o rewitalizacji społecznej, to nie mówimy o poprawie wyglądu budynków w naszych gminach, ale o tym, w jaki sposób chcemy ożywić nasze społeczności lokalne, aby mogły sobie lepiej radzić z problemami, które je dotykają - mówił Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego, podczas spotkania informacyjnego z dziennikarzami. W środę (7.12) w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy z samorządami, które dostały łącznie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 ponad 2,8 mln zł na przygotowanie tych planów.

Bez tych planów samorządy nie będą mogły się starać w kolejnych latach o dotacje na konkretne pomysły, które będą pomagały w przeprowadzaniu rewitalizacji. Prawie połowa podlaskich gmin korzysta z unijnych dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji społecznej.

Na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podlaskim RPO są 23 mln euro. W pierwszym kwartale 2017 r. będzie dodatkowy konkurs dla gmin, które zdecydują się jeszcze na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Odpowiedzialny za fundusze europejskie wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno podkreśla: - Otwarcie mówimy dzisiaj: stop kubaturom, zielone światło na obiekty i na takie przedsięwzięcia, które będą rozwijały społeczność lokalną.

Wicedyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, szefowa zespołu ds. rewitalizacji Joanna Sarosiek podkreśliła, że główny cel rewitalizacji to rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, np. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ożywianie tych części gminy, która ma najwięcej problemów o charakterze społecznym w połączeniu np. z remontem budynku, który dostanie nowe funkcje.

Zobacz również