Umowa na wirtualną strzelnicę w XIV LO

Umowa na utworzenie wirtualnej strzelnicy w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku - podpisana. Na realizację tego projektu placówka uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Białostocka placówka znalazła się wśród 111 instytucji, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert "Strzelnice w powiecie 2023" MON-u. Dotacja w wysokości 200 tys. zł trafi do XIV LO, mieszczącego się przy ul. Upalnej 26.

- Dziś, podpisaniem stosownej umowy, dopełnione zostały formalności związane z uruchomieniem wirtualnej strzelnicy w czternastym liceum, gdzie młodzież uczy się w klasach o profilach takich, jak straż graniczna czy policja. Dzięki uruchomieniu wirtualnej strzelnicy uczniowie będą mogli w placówce szkolić się w strzelaniu. Dziękuję Wojsku Polskiemu za wsparcie tej inicjatywy - powiedział Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Strzelnica zostanie ulokowana w budynku liceum, w specjalnie do tego celu przygotowanej sali na pierwszym piętrze gmachu sportowego szkoły. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 75 m2 i spełnia wymagania oczekiwane dla prawidłowej pracy systemu strzeleckiego.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Obiekt umożliwi jednoczesne prowadzenie szkoleń (przy użyciu systemu symulacji laserowej) od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek), zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności - od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych, do wykonywania zadań o różnym stopniu skomplikowania.

Od 2009 r. XIV Liceum Ogólnokształcące prowadzi oddziały tzw. klas mundurowych "służby granicznej", "służby w Policji" oraz "bezpieczeństwa narodowego". Uczniowie przyjmowani do tych oddziałów uczestniczą w ramach zajęć dodatkowych także w szkoleniu strzeleckim. Budowa wirtualnej strzelnicy pozwoli na systematyczne i bezpieczne kształtowanie umiejętności strzeleckich bez konieczności opuszczania budynku szkoły. W roku szkolnym 2022/2023 XIV LO prowadzi 24 oddziały, w tym 19 oddziałów we współpracy ze służbami mundurowymi oraz wojskiem. W szkole uczy się obecnie 576 osób.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również