Uczyć po europejsku. Białostoccy nauczyciele w programie POWER

W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji szkolili swoje umiejętności językowe i metodyczne nauczyciele z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10".

W projekcie ZSS "Mobilna kadra, mobilni uczniowie? realizowanym w ramach unijnego programu POWER bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Korzystają oni z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych. 


- Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych ? mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSS przy Fabrycznej 10. 

W pierwszym etapie, w październiku - czwórka nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, matematyki) uczyła się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. 

- Przede wszystkim dowiedziałem się, co umiem i że umiem więcej niż myślałem - mówi Mariusz Januszkiewicz, nauczyciel fizyki, który uczestniczył w kursie językowym w British Study Centres w Oksfordzie. - Wspaniała atmosfera na zajęciach, uczestnicy z całego świata od Korei i Filipin przez Europę po Kolumbię i Brazylię; interesujący lektorzy, spore wymagania od uczestników i ogromna satysfakcja z osiągniętych postępów w korzystaniu z języka angielskiego ? to niewątpliwe zalety tych szkoleń. 


Zofia Kurkowska, nauczycielka biologii, uczestniczka kursu w Londynie, nie ukrywa zachwytu miastem: - Wyjazd dał mi również możliwość poczucia klimatu miasta i jego multikulturowości. Historia rodziny królewskiej stała się namacalna dzięki wspaniałym zabytkom. Królewskie ogrody zawładnęły moim sercem - jeszcze nigdzie nie widziałam tak pięknych w swojej prostocie, a jednocześnie majestatycznych parków, dostępnych na co dzień. Byliśmy również w królewskich ogrodach Kew Gardens, które dla mnie, jako biologa były oszałamiające ? bogactwo różnorodności obecne w szklarniach, odzwierciedlających każdy klimat na ziemi, wzbudza zachwyt ? opowiada nauczycielka. 


Z kolei w grudniu trzech nauczycieli angielskiego wyjechało do Irlandii, gdzie poznawało sposoby unowocześnienia programów nauczania o nowe metody prowadzenia zajęć oraz dopasowania ich do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia obejmowały wykorzystanie programów i stron internetowych w nauczaniu. 

- Jeszcze nigdy nie nauczyłam się tak dużo o wykorzystaniu IT w nauczaniu, w tak krótkim czasie ? mówi Monika Braun, anglistka. - Ponadto mogłam doświadczyć języka, kultury, poszerzyć wiedzę na temat historii, geografii kraju. Irlandia jest zupełnie inna od Anglii, a pobyt tam był niezapomnianym przeżyciem, poszerzającym wiedzę, doświadczenie i horyzonty. W ramach lekcji o krajach z anglojęzycznego obszaru językowego z pewnością wykorzystam też wiedzę o tym kraju. 


Celem tego etapu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych u pracowników, aby mogli przygotować się do uczestnictwa w zaplanowanym na wiosnę szkoleniu CLIL (równoczesna nauka języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia), a także utworzenie większej grupy nauczycieli organizujących i uczestniczących w wymianach międzynarodowych. 

- Umiejętności te będą wykorzystane także podczas pracy z uczniami m.in. przy tworzeniu polsko-angielskich broszur z pojęć, zwrotów i haseł z biologii, chemii, fizyki i matematyki ? dodaje Agata Baczewska. 


W ramach drugiego etapu, w styczniu trzech nauczycieli uczestniczyło w zajęciach "Job shadowing? w szkole we Francji. Celem tego typu szkoleń jest poznawanie metodyki nauczania języków w szkołach partnerskich i rozbudowa programów nauczania w oparciu o innowacyjne technologie IT. 

- Nauczyciele we Francji w dużym stopniu korzystają z nowych technologii - większość swoich lekcji przygotują w formie elektronicznej i umieszczają je na platformie Google; bardzo powszechna jest komunikacja z uczniami i wspólne realizowanie projektów na Google Drive, co bardzo chciałabym też wprowadzić w swojej pracy. Zaskoczeniem było też to, że jedna z klas licealnych nie będzie już miała podręczników - będą korzystać tylko z Ipadów - opowiada Ewa Tyburczy, nauczycielka francuskiego. 

Jak podkreśla, udział w projekcie pozwolił jej lepiej poznać funkcjonowanie liceum i zrozumieć reformę matury wprowadzoną rok temu we Francji. 

- Spodobało nam się kilka pomysłów i zaczęliśmy już wdrażanie ich w naszej szkole. Na wzór szkoły francuskiej przygotowujemy folder o naszej szkole. Wszystko wskazuje na to, że nasz "Job shadowing? zaowocuje wymianą uczniów - zapowiada Ewa Tyburczy.

- Obserwacja pracy szkoły partnerskiej ma na celu ulepszenie procesu nauczania i uczenia się oraz zarządzania placówką oraz dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Celem spotkań partnerskich będzie też wypracowanie możliwości kontynuacji współpracy w postaci międzyszkolnych wymian uczniów w następnych latach - dodaje Agata Baczewska. 

Na przełomie maja i czerwca, w trzecim etapie projektu pięciu nauczycieli - przyrodników i matematyków weźmie udział w szkoleniu CLIL na Malcie. 

Zobacz również