Uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Dzieci i młodzież wracają do nauki w szkołach

W poniedziałek (10 stycznia) uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

- Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa - imformuje MEiN.

Przypomnijmy, że do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

- szkół podstawowych; 
- szkół ponadpodstawowych; 
- placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 
- szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych; 
- szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

10 stycznia do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022

Jak informuje resort, bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Jako pierwsi, 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego i obejmie dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego. 

W woj. podlaskim ferie rozpoczną się 24 stycznia, a zakończą 6 lutego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Można się z nimi zapoznać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zobacz również