Uczelnia i inspekcja razem dla konsumentów

Porozumienie o współpracy podpisały Politechnika Białostocka oraz Podlaska Inspekcja Handlowa. Będą współdziałać w celu wspólnej ochrony dobra konsumenta.

Źródło: Politechnika Białostocka

Źródło: Politechnika Białostocka

- Codziennie tysiące osób dokonują zakupów i ... czasem pojawiają się kłopoty z reklamacjami, ze sprzedawcami, z firmami, które produkują elementy urządzeń czy maszyn. Z tych problemów pomaga klientom wychodzić obronną ręką kontakt z Inspekcją Handlową. Ta z kolei, na mocy dzisiejszego porozumienia, będzie mogła korzystać ze wsparcia Politechniki Białostockiej jako zaplecza kompetentnych rzeczoznawców - mówił przed podpisaniem porozumienia prof. Roman Kaczyński, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Porozumienie obejmuje wsparcie merytoryczne pracowników PB, wpisanych na listę rzeczoznawców Inspekcji Handlowej. Ponadto daje możliwość korzystania z laboratoriów Uczelni oraz konsultacji i szkoleń. Co więcej, pracownicy PB będą mieli możliwość uczestniczyć, w charakterze biegłych rzeczoznawców, w kontrolach realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

- Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej publikujemy listę rzeczoznawców z rożnych branż. W tym wykazie są również pracownicy Politechniki Białostockiej. Z tej listy mogą korzystać konsumenci oraz przedsiębiorcy, wszyscy, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego przy rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzisiejsze porozumienie, w szerszym niż do tej pory zakresie, określa zasady współdziałania uczelni  z Inspektoratem. Będziemy mogli korzystać zarówno z fachowej wiedzy pracowników Uczelni, jak również z jej bazy laboratoryjnej i aparatury. Zależy nam na tym, żeby przy ocenie produktów korzystać z wiedzy doświadczonych osób - dodaje inspektor  Helena Łazowska, podlaski wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Zobacz również