Uczelnia będzie współpracować z gminą. Już od jutra

Know-how, wiedza ekspertów, wyniki badań - tym Politechnika Białostocka będzie wspierała gminę Olecko. W zamian studenci będą mieli szansę na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności podczas wakacyjnych praktyk studenckich. Białostocka uczelnia i podlaska gmina rozpoczynają współpracę.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Porozumienie między Politechniką Białostocką a gminą Olecko zakłada długofalową i wielowymiarową współpracę w oparciu o transfer wiedzy ekspertów uczelni na grunt samorządu wraz z reprezentowaną przezeń społecznością mieszkańców.

- Politechnika Białostocka to znakomity ośrodek naukowo-badawczy, który może poszczycić się ogromną bazą ekspertów oraz dostępem do najnowszych wyników badań. To cenne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego. Z kolei samorząd może być atrakcyjnym poligonem badawczo-edukacyjnym. Nasza uczelnia od lat integruje środowisko nauki, biznesu, instytucji państwowych, samorządu. Współpracę mamy wpisaną w nasze DNA - wyjaśnia dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Porozumienie stworzy płaszczyznę współpracy otwierającą uczelni kolejne pole konfrontacji kierunków prowadzonych badań oraz wiedzy przekazywanej studentom z realiami funkcjonowania społeczności gminy.

Współpraca może przynieść obopólne korzyści.

Uczelnia może wspierać Olecko wiedzą ekspertów, badaniami i własnym know-how, które pozwolą opracować innowacyjne rozwiązania na rzecz Miasta w zakresie zagospodarowania terenu, środowiska naturalnego (zielono-błękitna infrastruktura w mieście, nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarowania energią) czy też rozwiązania służące lepszej organizacji ruchu i zwiększeniu bezpieczeństwa na ulicach. To tylko przykłady, choć uczelnia widzi spore perspektywy, jeśli chodzi o edukację zawodową swoich studentów.

Dzięki wyjazdom terenowym studenci będą mieli szansę na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności podczas wakacyjnych praktyk studenckich. Dotyczy to studentów wielu kierunków, w tym Wydziału Architektury, którego studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie inwentaryzacji historycznych obiektów. Zadaniem samorządu będzie zapewnienie warunków studentom, którzy w zamian dostarczą Miastu materiały, pomocne w pracach analitycznych, projektowych lub planistycznych.

Politechnika Białostocka ma doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z lokalnym samorządem, z pewnością więc wykorzysta wiele pozytywnych praktyk na rzecz efektywnej współpracy z Gminą Olecko.

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Gminą Olecko odbędzie się 21 lipca, o godz. 12.00, w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, przy ul. Zwierzynieckiej 16. 

Galeria

Zobacz również