Tym razem – literatura XIX wieku. Studenci UwB przygotowali opracowania kolejnych tematów maturalnych

W styczniu 2024 roku, w Białostockiej Serii Metodyczno-Edukacyjnej ukazał się tomik „Nowa matura ustna z języka polskiego 2024. Literatura XIX wieku. Przykładowe opracowania zagadnień maturalnych”. To kolejna odsłona pomocy dydaktycznej kierowanej do maturzystów.

"Tomik" [fot. P. Duniewski]

"Tomik" [fot. P. Duniewski]

W tomiku znalazły się zagadnienia związane takimi lekturami, jak między innymi: „Pan Tadeusz” i „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Lalka” Bolesława Prusa, „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego czy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. To łącznie 18 opracowań tematów opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we wrześniu 2022 roku, które będą obowiązywać na egzaminie dojrzałości bieżącym w roku szkolnym. 

- W najnowszej edycji pomocy maturalnej, prócz znanych z poprzednich wydawnictw pojęć kluczowych dla utworu literackiego i epoki, w której powstał oraz przykładowej literatury przedmiotu uzupełniającej i pogłębiającej omawiane zagadnienia, znalazły się też materiały ikonograficzne, nawiązujące do problemów i tematów poruszanych w opracowaniach. Mamy nadzieję, że dzięki takiej dodatkowej egzemplifikacji maturzyści usystematyzują i utrwalą zagadnienia związane z dziewiętnastowiecznymi dziełami literatury polskiej – mówi dr Elżbieta Jurkowska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Wzorem poprzednio wydanych tomików, autorami przykładowych realizacji tematów są studenci filologii polskiej i filologii polskiej nauczycielskiej na UwB, pracujący pod opieką merytoryczną dr Elżbiety Jurkowskiej i dr Ewy Gorlewskiej. Studenci wykonują również korektę językową opracowań, redakcję techniczną i opracowanie graficzne książki. 

- Cieszy coraz większe zainteresowanie naszych studentów współtworzeniem kolejnych tomików publikacji maturalnej. Młodzi autorzy wykazują się dużą wiedzą na temat problematyki omawianych lektur, umiejętnościami prowadzenia zwięzłego, acz merytorycznego wywodu na ich temat, sprawnego posługiwania się stylem naukowym, operowania terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką. Ponadto mają okazję doskonalenia swojego warsztatu edytorskiego i metodycznego – komentuje dr Ewa Gorlewska.

Recenzentami tomu są literaturoznawca z Wydziału Filologicznego - dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB i polonistka pracująca w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej - magister Urszula Puczyńska. Jak mówią pomysłodawcy wydawnictwa, taki wybór recenzentów jest celowy – służy zintegrowaniu uniwersyteckiego i szkolnego (regionalnego) środowiska polonistycznego. 

Tomik poświęcony literaturze XIX wieku w wersji papierowej został już rozesłany do podlaskich szkół średnich. Wersje elektroniczne wszystkich dotychczasowych publikacji w cyklu „Nowa matura ustna z języka polskiego” są dostępne na stronie internetowej Repozytorium UwB. 

Przypomnijmy, że wcześniej ukazały się 2 tomiki: pierwszy miał charakter pilotażowy i znalazły się w nim teksty dotyczące różnych epok literackich; drugi poświęcony był literaturze epok dawnych. Jak zapowiadają pomysłodawczynie serii, obecnie w przygotowaniu jest kolejny tomik, zawierający tematy maturalne odnoszące się do literatury najnowszej. 

 

 

 

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Zobacz również