Tydzień z Filologią UwB. Naukowcy zapraszają młodzież na wykłady online

Polskie pisarki, gusta kulinarne Francuzów w XVI wieku, nazwiska i kultura, "Opowieść Podręcznej" na ekranie i w komiksie oraz nieznane fakty o Rosji. Taki będzie "Tydzień z Filologią UwB". Wykłady w formule online rozpoczną się 22 lutego. Chętni uczniowie i nauczyciele mogą się już zgłaszać. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na marzec i kwiecień.

Źródło: UwB

Źródło: UwB

Akcja "Tydzień z Filologią UwB" to kontynuacja wykładów i warsztatów, które w poprzednich latach naukowcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku prowadzili w szkołach średnich. Teraz bezpośrednie kontakty z uczniami są utrudnione, dlatego zapadła decyzja o przygotowaniu trzech serii wykładów online.

Pierwsza rozpocznie się już 22 lutego i potrwa do 26 lutego. Każdego dnia w godz. 10.05-10.50 będzie można wysłuchać jednego wykładu za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Przewidziane są też pytania i dyskusja. Chętni mogą się już zgłaszać drogą mailową. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/2021/02/02/tydzien-z-fiologia-uwb-wyklady-online/

- Nasza akcja skierowana jest przede wszystkim do klas przedmaturalnych i maturalnych. Uczniowie i nauczyciele mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo (całe klasy). Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do wydarzenia. W wypadku wielu zgłoszeń będziemy się starali powtórzyć dany wykład w innym terminie - mówi dr hab. Monika Bednarczuk, jedna z organizatorek "Tygodnia z Filologią UwB".

Akcja ma popularyzować zagadnienia dotyczące różnych literatur i kultur narodowych (polskiej, francuskiej, rosyjskiej, kanadyjskiej, brytyjskiej) oraz językoznawstwa.

- W każdej odsłonie proponujemy wykłady z różnych filologii, dyscyplin i epok, tak żeby i entuzjaści literatury polskiej, i fani wideoblogów lub seriali, i ci, których pasjonują tajniki angielszczyzny, kultura codzienna we Francji albo historia nazwisk, znaleźli coś dla siebie. Szczerze mówiąc, mnie samej trudno byłoby wybrać jeden tytuł - z chęcią wysłuchałabym wszystkich wykładów, jakie obmyślili koledzy i koleżanki z Wydziału - dodaje dr hab. Monika Bednarczuk.

W lutym będzie można wysłuchać pięciu wykładów:

1. Wychodzenie z cienia: piszące kobiety i literatura polska (wprowadzenie) - dr hab. Monika Bednarczuk

2. Co jadano we Francji w XVI wieku? Czyli co mówi nam rękopis z Biblioteki Jagiellońskiej o gustach kulinarnych Francuzów - dr Sara Moroz

3. Nazwiska w perspektywie kulturowej: na przykładzie regionu łomżyńskiego - dr Małgorzata Frąckiewicz

4. Lost and Gained in Translation: Adapting Margaret Atwood?s "The Handmaid?s Tale" for a TV series and a graphic novel - mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

5. Czego nie wiecie o Rosji (i może jeszcze się nad tym nie zastanawialiście):ciekawostki o największym kraju świata - dr Eugenia Maksimowicz.

- W marcu (15-19) zajmować nas będą: postaci kobiece i wizja średniowiecza w "Grze o tron", wideoblogi, homonimy rosyjskie i polskie, niesnaski francusko-angielskie i komunikacja międzykulturowa oraz cenzura PRL. W kwietniu zaś (12-16) dyskutujemy o angielskich metaforach (w telewizji), sztuczkach przydatnych w nauce rosyjskiego, Cyprianie Kamilu Norwidzie (ważne: o Norwidzie zrozumiałym dla współczesnego czytelnika!) oraz polskiej fantastyce (Jacek Dukaj) ? wymienia współorganizatorka akcji.

Dodaje, że spotkania w ramach "Tygodnia z Filologią UwB" pomogą uczniom przygotować się do egzaminów maturalnych z języka polskiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Ale nie tylko.

- Szczególnie istotne jest wyjście z naszymi badaniami do tej części uczniów, która rozważa podjęcie studiów filologicznych. Świadomie nie skupiamy się na lekturach szkolnych, chcemy bowiem przybliżyć młodzieży barwny krajobraz współczesnego literaturoznawstwa i lingwistyki. Mamy nadzieję, że pokazanie, jak różnorodne, atrakcyjne i nierzadko doniosłe społecznie tematy są przedmiotem studiów polonistycznych, anglistycznych, romanistycznych i rusycystycznych prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku (a problematyka wykładów to zaledwie wycinek szerokiego wachlarza zainteresowań pracowników Wydziału Filologicznego), pomoże maturzystom w podjęciu decyzji o wyborze kierunku i uczelni ? podkreśla dr hab. Monika Bednarczuk.

Zobacz również