Trzy lata pod zarządem województwa: gra zespołowa

Od 11 grudnia 2018 roku – to akurat trzy lata. Swoją pracę bilansuje z tej okazji zarząd województwa podlaskiego. Lider tego zespołu – marszałek województwa Artur Kosicki nazywa ten czas „latami stabilnego rozwoju” i podkreśla, że to „gra zespołowa”, która przynosi dobre wyniki. Wśród tych „wyników” pada wiele liczb obrazujących skalę satysfakcji. Jednak to, co zdeterminowało kierunki działania zarządu to przede wszystkim reakcja na pandemię koronawirusa. 

Zarząd województwa podlaskiego w dniu wyboru 11.12.2018 r. [fot. archiwum Bia24]

Zarząd województwa podlaskiego w dniu wyboru 11.12.2018 r. [fot. archiwum Bia24]

– Zarządzanie województwem to gra zespołowa, bez dobrej współpracy między nami nie odnieślibyśmy tak dobrych wyników – podsumowuje marszałek Artur Kosicki. – To były dobre lata, lata stabilnego rozwoju – dodaje dziękując członkom zarządu oraz radnym województwa.

Przede wszystkim jednak trzy lata tego zarządu zdominowały wydarzenia od niego niezależne. – Żaden samorząd nie musiał pracować w tak trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Pandemia wszystkich nas zaskoczyła i gdybyśmy odpowiednio, od razu, nie zareagowali, nie moglibyśmy dziś mówić o sukcesach. A nam się udało przejść przez pandemię w miarę łagodnie, nie zwalniać tempa – ocenia marszałek Artur Kosicki.

Zdaniem marszałka poza reakcją na zagrożenia wynikające z pandemii najważniejsze w tym czasie są działania zarządu w dziedzinie kultury i sportu oraz ochrony zdrowia, transportu i rolnictwa.  

Zarząd zaraz na początku wybuchu pandemii utworzył dwa pakiety osłonowe. Podlaski Pakiet Gospodarczy (PPG), który  miał chronić lokalne firmy przed konsekwencjami pandemii w gospodarce, oraz Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ), który zabezpieczał jednostki ochrony zdrowia. To dwa najważniejsze działania podjęte w obliczu kryzysu wywołanego pandemią lockdownem. Do firm trafiło 220 mln zł, co przyniosło wymierne korzyści. Jak wylicza zarząd, dzięki dotacjom i pożyczkom udało się wesprzeć 11 tys. firm i uratować blisko 19 tys. zł miejsc pracy. W ramach PPZ ponad 60 mln zł zasiliło placówki zdrowia w całym województwie.

Zupełnie nowe działanie zarządu województwa to Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Jak podkreśla marszałek Artur Kosicki, był to autorski pomysł zarządu. Budżet wsparcia wyniósł 22 mln zł. Z tych pieniędzy skorzystało 40 samorządów terytorialnych, które dzięki pomocy przeprowadziły remonty dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, budowę miejsc rekreacji. Rozmiar potrzeb obrazuje fakt, że na przyszły rok już teraz wnioski od samorządów wyczerpały przeznaczoną to wsparcie pulę.

Ponad 320 mln zł to kwota wsparcia placówek kultury w województwie. Duża część tej kwoty (88 mln zł) to pieniądze przydzielone przez rząd w ramach programu Polski Ład. To pieniądze na modernizację obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Podlaskiego Instytutu Kultury.

Minione trzy lata to również inwestycje w obszarze zdrowia. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku zbudowano ośrodek rehabilitacyjny, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży przebudowano oddział kardiologiczny, a w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie utworzono oddział neurologii i poradnię neurologiczną. Na ochronę zdrowia przez trzy lata zarząd przeznaczył blisko 210 mln zł.

900 mln zł kosztowały budowy i przebudowy dróg w województwie. Zakończyły się przebudowy m.in. dróg: Zabłudów – granica gminy, Nowogród – Łomża, Łomża – Śniadowo czy Markowszczyzna – Łapy. Dzięki wsparciu 65 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) realizowana jest też przebudowa drogi Lipsk – granica państwa, z kolei 115 mln zł z FDS zasila budowę drogi Bielsk – Hajnówka.

Zarząd województwa wśród swoich istotnych sukcesów wymienia także „przyspieszenie we wdrażaniu programu regionalnego”. Chodzi przyrost liczby zawieranych umów o dofinansowanie. – Jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem umów dotyczących wspierania przedsiębiorstw, a na drugim licząc wszystkie podpisane umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie zarząd zawarł ich ponad 4 tys., na 2,2 mld zł dofinansowania – podkreśla marszałek województwa Artur Kosicki.

W tym roku region wziął udział w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, największym wydarzeniu gospodarczo-promocyjnym na świecie, które przez sześć miesięcy odwiedzi 18 milionów osób. Podlaskie zaprezentowało tam historię regionu przez pryzmat drewna. Zdaniem zarządu województwa prezentacja Xylopolis okazała się wielkim sukcesem. Zaproszeni w ramach misji gospodarczej podlascy przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami z całego świata.

– Zawsze powtarzam, że najcenniejszym dobrem tego regionu są jego mieszkańcy. Ich kreatywność i pracowitość przekłada się na rozwój Podlaskiego. Dzięki nim możemy dziś mówić o tych sukcesach – podsumowuje marszałek Artur Kosicki. Obecny zarząd województwa sprawuje funkcję od 11 grudnia 2018 r.

Źródło: UMWP

Zobacz również