Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego

W niedzielę (9 czerwca) odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00-21.00.

[fot. Bia24]

[fot. Bia24]

W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbywają się we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. 

Jak wybiera się posłów i posłanki do PE?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów. 

Jaki jest podział na okręgi i ile ich jest?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, a w każdym z nich wyborcy mogą głosować na różnych kandydatów, jeśli ci startują z ramienia tych samych krajowych partii politycznych. Województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie tworzą okręg wyborczy nr 3. 

Jaki jest próg wyborczy?

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%. 

Jak i gdzie głosować?

Głosować mogą osoby, które ukończyły 18 lat. Żeby oddać głos, do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. 

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. 

Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości: może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów. Można również złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie giny najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. 

Zobacz również